Naast de A73 bij Cuijk schittert de nieuwe fabriek van Nutricia. Moederbedrijf Danone investeerde maar liefst € 240 miljoen in de hypermoderne en duurzame fabriek. 

Je wandelt er niet zomaar even naar binnen, de gloednieuwe fabriek die Nutricia begin 2019 opende op bedrijvenpark Laarakker. Instructievideo’s vooraf, grondige check bij de ingang, handen desinfecteren en speciale kleding in de productieruimtes. Eenmaal in de productiehal aangekomen valt op hoe strak en schoon alles is. “En niet alleen omdat we net open zijn”, lacht fabrieksdirecteur Sijmon Hage. “Dit is hoe het moet als je gespecialiseerde babyvoeding maakt: hygiëne is van levensbelang.”

  • Werk: ongeveer 500 werknemers

  • Delta FTE aan het werk: 50 FTE meer dan in de vorige fabriek, zodra de nieuwe faciliteit volledig operationeel is

  • Delta investeringen: € 240 miljoen

  • Reductie CO2-emissie: de fabriek stoot 50% minder CO2 uit

  • % Recycling: 98% van de reststromen wordt gerecycled, verwerkt in veevoer of gebruikt voor compostering en vergisting

  • Reductie energieverbruik: 25% minder energie en 100% groene stroom

  • Daling grondstoffenverbruik: 60% minder water

3,5 miljoen baby’s

De nieuwe productiefaciliteit is de grootste fabriek voor babymelkpoeder in Europa. De wereldwijde markt voor dit product is booming, en Nederland profiteert daar als zuivelland optimaal van. Daarnaast voorziet de fabriek ook in de toenemende behoefte aan gespecialiseerde babymelkpoeder, bijvoorbeeld voor kinderen met koemelkallergie of reflux. Hage: “We maken hier maar liefst 600 verschillende producten, die we exporteren naar 90 landen. Met de producten die we hier maken, voeden we iedere dag 3,5 miljoen baby’s.”

Uitbreiden in Brabant

Nauwelijks vier kilometer verderop, in het centrum van Cuijk, staat al sinds 1916 de Nutricia- fabriek. Om de productie te kunnen uitbreiden, ging moederbedrijf Danone een paar jaar geleden op zoek naar een nieuwe locatie. Aanvankelijk keek het bedrijf ook naar andere Europese landen, terwijl binnen Nederland meerdere regio’s op de nominatie stonden. Toch bleek Brabant uiteindelijk de meest logische keuze. “Nederland is het zuivelland bij uitstek, en Brabant is vanwege de ligging ideaal voor export. En het helpt ook dat ons internationale onderzoekscentrum Danone Nutricia Research in Utrecht zo dichtbij is”, legt Hage uit.

Ook de beschikbaarheid van talent speelde een grote rol bij de keuze voor deze locatie. Hage: “Je hebt echt specialistische kennis en kunde nodig om deze babyvoeding te maken. En onze mensen in Cuijk kunnen dit gewoon heel erg goed. Bovendien werken we in Cuijk samen met de Laboratoriumschool en TechnoPromo, om meer jongeren te interesseren voor voeding en techniek en daarmee een talentpool voor de toekomst te creëren.”

Capaciteitsverdubbeling

Van meet af aan was duidelijk dat de nieuwe fabriek zowel qua oppervlakte en productiecapaciteit twee keer zo groot moest worden als de oude locatie. “Vind maar eens de juiste plek voor zo’n enorme fabriek”, zegt Fons Janssen, duurzaamheidsmanager bij Nutricia Cuijk.

Eind 2014 raakte de BOM betrokken bij het project. Janssen: “Zij hebben geholpen met het vinden van deze locatie op het nieuwe bedrijventerrein Laarakker. Maar ze speelden ook een belangrijke rol in het vooroverleg met de provincie en de gemeente Cuijk. Daardoor hadden we bij de uiteindelijke vergunningaanvraag een goed beeld van alle wensen en verwachtingen: dat heeft ons veel tijd bespaard.”

In 2016 ging de eerste paal de grond in. Drie jaar later - op 25 maart 2019 - werd de fabriek in het bijzijn van onder anderen minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit officieel geopend.

‘Met hetzelfde aantal mensen meer maken’

Op de nieuwe locatie in Cuijk zijn tientallen extra banen gecreëerd. Toch is het in de productiehal een stuk rustiger dan in de oude fabriek. “Met hetzelfde aantal mensen kunnen wij twee keer zoveel produceren, dankzij nieuwe technologie”, legt Hage uit. “Daar staat tegenover dat we veel meer mensen hebben die de kwaliteit van onze producten bewaken. Vroeger hadden we 10 man in het lab, nu een stuk of 50.”

Met de keuze om in Brabant te blijven, wil Nutricia zijn band met de regio verder versterken. Janssen: “Zo vroegen we de mensen in de buurt via een prijsvraag hoe we nog duurzamer kunnen werken.” Het bedrijf onderzoekt momenteel de haalbaarheid van het winnende idee: met CO2 en restwarmte uit de fabriek algen kweken, die kunnen worden gebruikt voor onder meer veevoer, biodiesel of zelfs als omega-3-ingrediënt voor babymelkpoeder.

‘One Planet. One Health’

Het idee past in ieder geval goed bij het ontwerp van de nieuwe fabriek, waarbij duurzaamheid voorop stond. Hoewel de capaciteit is verdubbeld, gebruikt de nieuwe locatie 60% minder water en wordt 50% minder CO2 uitgestoten. Voor het verwerken van afvalwater werkt Nutricia samen met de buren: Waterschap Aa en Maas, dat het fabriekswater verwerkt in de regionale afvalwaterzuivering.

Nutricia heeft de ambitie om volledig over te stappen op hernieuwbare energie. “We kunnen niet alle benodigde energie zelf opwekken”, zegt Janssen. “De BOM bemiddelt daarom voor ons. Zij kennen veel relevante partijen, en helpen ons bij het zoeken naar opwekkers van groene energie in de buurt.”

Aangemoedigd door de duurzaamheidsmissie van moederbedrijf Danone (‘One Planet. One Health’), zijn Hage en Janssen ervan overtuigd dat economische en maatschappelijke belangen hand in hand gaan. De nieuwe locatie is daar in alle opzichten een goed voorbeeld van. Hage: “Met deze fabriek zijn we klaar voor nog eens 100 jaar babyvoeding uit Brabant.”

Meer weten?

Wil je meer weten over deze case of BOM Foreign Investments, neem dan contact op met:

Eelko Brinkhoff
Manager BOM Foreign Investments
ebrinkhoff@bom.nl