In Nederland krijgen jaarlijks bijna 15.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Dankzij de medische vooruitgang is hun prognose de afgelopen decennia sterk verbeterd. Zo wordt borstkanker in een steeds vroeger stadium ontdekt, waardoor vaker een borstsparende operatie mogelijk is. 

Toch lopen patiënten en zorgverleners nog altijd tegen knelpunten aan: van pijnlijke controles en ingrepen tot logistieke problemen en heroperaties. De BOM stimuleert medische innovaties die bijdragen aan een efficiënte zorg en betere uitkomsten voor borstkankerpatiënten.

Om de knelpunten inzichtelijk te maken, verplaatst de BOM zich zoveel mogelijk in het perspectief van de patiënt. De zogeheten 'patient journey' bestaat uit vijf fasen. De eerste stap is zelfonderzoek: de patiënt ontdekt een knobbeltje of heeft een van de andere symptomen die op borstkanker kunnen duiden. Vaak volgt een bezoek aan de huisarts die de patiënt kan doorverwijzen naar een specialist. Daarna stelt een team in het ziekenhuis de diagnose en begint de behandeling. De laatste fase is het herstel en de nazorg.

De BOM richt zich vooral op innovaties die bijdragen aan een betere diagnose en behandeling. “Hier zien we de grootste potentie om het zorgpad via technologische vernieuwing te verbeteren”, vertelt Stephan Hulsbergen, Business Developer Life Sciences & Medtech bij de BOM. “Maar we haken uiteraard ook graag aan bij innovaties in de overige fasen. Zo kan ik me iets voorstelen bij tools die patiënten ondersteunen bij zelfonderzoek of na de behandeling helpen om hun conditie op peil te houden.”

Gezond ouder worden

In het kader van de maatschappelijke opgave rond gezond ouder worden werkt de BOM al jarenlang met partners aan versterking van het medische ecosysteem in Brabant. We jagen innovatie aan en brengen ondernemers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar in contact, zodat medische oplossingen sneller bij de patiënt terechtkomen. Daarnaast ondersteunen we diverse bedrijven die het zorgpad voor patiënten met ingrijpende ziekten zoals borstkanker willen verbeteren. Zo investeerden we in 2019 in de medische startups Sirius en SamanTree.

  • De BOM stimuleert innovatie in de zorg en ondersteunt bedrijven die de diagnose en behandeling van borstkanker willen verbeteren. Dat leidt tot een optimale inzet van schaarse middelen in de zorg, minder stress en ongemak voor patiënten en betere uitkomsten.