Op de oude vuilnisbelt de Bavelse Berg ontwikkelt Rooftop Energy een van de grootste zonneweides van Nederland. Met 94.000 panelen levert het megapark de komende 25 jaar genoeg stroom voor ruim 13.000 huishoudens. Pauline Jansen van Rooftop Energy: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe je een grootschalige zonnecentrale kan inpassen in de omgeving en burgers laat meeprofiteren.”

De Bavelse Berg is een oude vuilnisbelt aan de oostkant van Breda, die sinds 1970 eigendom is van Sweco. Om de ruim 30 hectare grond een nuttige nieuwe functie te geven, ging het ingenieursadviesbureau een paar jaar geleden op zoek naar een partner voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een zonneweide. De keuze viel op Rooftop Energy, dat sinds 2012 door heel Nederland ruim 200 zonneprojecten realiseerde.

De Bavelse Berg is met 94.000 panelen verreweg het grootste project dat wij ooit hebben ontwikkeld. Zonder een partij als BOM Renewable Energy komen dit soort projecten simpelweg niet van de grond. 

Pauline Jansen, Finance Manager Rooftop Energy

De financiering voor het € 30 miljoen kostende project komt van BNG Bank, BOM Renewable Energy en duurzame beleggingsinstelling Meewind. Vanuit Energiefonds Brabant verstrekt de BOM een achtergestelde lening van € 1,5 miljoen. “Op de totale projectsom lijkt dat misschien niet zoveel. Maar de BOM steekt hiermee echt zijn nek uit”, vertelt Pauline Jansen, die namens Rooftop Energy verantwoordelijk is voor de financiering. “Banken eisen altijd dat een andere partij een achtergestelde lening verstrekt. Het gaat dan al gauw om miljoenen. Zulke bedragen zijn niet op te brengen voor de gemiddelde ontwikkelaar en we zijn daarom blij met het vertrouwen dat de BOM ons heeft gegeven.”

Burgerparticipatie

In aanvulling op de achtergestelde lening, levert de BOM € 1 miljoen aan krediet totdat dit bedrag via burgerparticipatie kan worden afgelost. “Voor het maatschappelijk draagvlak is het belangrijk dat een deel van de opbrengsten terugvloeit naar omwonenden. Maar je wilt natuurlijk niet dat ze risico’s lopen die alleen voor professionele partijen te begrijpen zijn”, legt Jansen uit. “Dankzij de overbrugging van de BOM stappen burgers in met een aantrekkelijk rendement op een moment dat de grotere risico’s zijn weggevallen.”

Ecologische meerwaarde

Het zonnepark levert straks niet alleen groene stroom, maar ook ecologische meerwaarde. De lichtdoorlatende panelen komen op 1 tot 2,5 meter hoogte te staan; onder de panelen kunnen voldoende planten groeien voor de grazers die er nu al rondlopen. “Dit is dubbel grondgebruik. Nee, drie dubbel. Het is een gesloten afvalberg, daar hebben we zonnepanelen op gezet en daaronder leven insecten en grazen schapen tussen de kruiden en grassen”, schetst Jansen.

  • Vermogen: 37 megawatt piek (MWp). Dit biedt jaarlijks genoeg groene elektriciteit voor ruim 13.000 huishoudens (op basis van 2.500 kWh per huishouden).

  • CO2-reductie: 416 kiloton over de levensduur van het project. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot die gemoeid is met het gas- en elektriciteitsverbruik van ruim 75.000 huishoudens.

Zonneweides kunnen op veel maatschappelijke weerstand stuiten. Volgens Jansen toont dit project aan dat er ook andere opties zijn. “Voordat je weilanden volgooit met panelen, zou je eerst moeten kijken of er nog geschikte daken zijn of braakliggende percelen waar je toch weinig mee kan. Zo kun je de energietransitie versnellen zonder dat het ten koste gaat van schaarse landbouwgrond of het woongenot in gemeenten.”

Meer weten?

Benieuwd naar wat BOM Renewable Energy voor uw duurzame energieproject kan betekenen? Neem contact op met:

Harmen de Kool
Manager Renewable Energy
hdekool@bom.nl