De BOM wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een impactgedreven organisatie. Roos Hartong, Impact Officer a.i., vertelt over de zogeheten ‘impact journey’ van de BOM. “We willen de belangrijkste impacts meten, zodat je als organisatie kan sturen op maatschappelijke waardecreatie.”

Als Impact Officer help jij de BOM om een impactgedreven organisatie te worden. Wat is dat eigenlijk?

“Impactgedreven organisaties werken op een gestructureerde en goed onderbouwde wijze aan de optimalisatie van hun maatschappelijke impact. Ze kijken daarbij niet alleen naar de financiële kant, maar juist ook naar hun bijdrage op minder grijpbare thema’s zoals klimaatverandering, menselijk welzijn en de ontwikkeling van intellectueel eigendom. Bij iedere keuze proberen ze hun positieve bijdrage te versterken en hun negatieve effecten te verminderen.”

Je zou zeggen dat de BOM als impactgerichte organisatie al een heel eind op weg is. Wat zijn de verbeterpunten?

“De BOM wil de komende jaren op vier maatschappelijke thema’s een zo groot mogelijke positieve impact realiseren. Ze hebben daarvoor een uitstekende uitgangspositie, want ze maken al volop impact. Nu is het zaak om dit inzichtelijk te maken. Want pas als je weet wat je impact is, kun je doelen stellen, erover rapporteren en erop sturen zodat je van jaar op jaar verbetering gaat zien. Wat daarbij enorm helpt, is dat je niemand bij de BOM hoeft uit te leggen dat impact belangrijk is. Iedereen wil het, waardoor we ons gelijk kunnen bezighouden met hoe we het gaan doen. Dat maakt alles een stuk makkelijker.”

Welke stappen gaat de BOM de komende jaren nog zetten?

“Samen met het Impact Institute, dat mij bij de BOM heeft gedetacheerd, brengen we momenteel in kaart voor wie en op welke manier de BOM impact maakt. Vervolgens categoriseren we deze gegevens: per impact kijken we hoe groot die is en of het om positieve of negatieve effecten gaat. In de laatste fase gaat de BOM de belangrijkste impacts meten en hierop sturen, zodat ze daadwerkelijk kan transformeren naar een impactgedreven organisatie.”

Wat enorm helpt, is dat je niemand bij de BOM hoeft uit te leggen dat impact belangrijk is. Iedereen wil het, waardoor we ons gelijk kunnen bezighouden met hoe we het gaan doen.

Roos Hartong, Impact Officer a.i.

Wat betekent die transformatie voor de bedrijven en projecten waarin de BOM participeert?

“Uiteindelijk maken zij diezelfde transformatie door. De BOM werkt aan de duurzame versterking van de Brabantse econome, en doet dat via al die ondernemers waarmee ze samenwerkt. Als die bedrijven en projecten net als de BOM hun positieve en negatieve impact transparant maken, kunnen ook zij hun maatschappelijke waardecreatie vergroten. Dat is precies waarom de BOM ze hierbij gaat begeleiden. Zo neemt de BOM honderden Brabantse bedrijven en projecten mee in haar impact journey, waardoor ook zij toekomstbestendiger worden.”