MSD Animal Health in Boxmeer is uitgegroeid tot dé wereldwijde hub voor de ontwikkeling en productie van vaccins voor dieren. Daarmee speelt de vestiging een sleutelrol in de bescherming van de gezondheid van dier én mens. Bovendien geeft MSD met zijn groeiende aanwezigheid een stevige impuls aan de bedrijvigheid, werkgelegenheid en leefbaarheid in de regio.

MSD Animal Health in cijfers

  • Actief in Brabant sinds: 1949

  • Aantal werknemers: 6.500 wereldwijd, van wie ruim 1.900 in Boxmeer

  • Wereldwijde omzet: $4,7 miljard (in 2020)

  • Interessant feitje: MSD in Boxmeer is met 55 miljard doses per jaar de grootste dedicated producent van veterinaire vaccins ter wereld

MSD Animal Health produceert in Boxmeer maar liefst 150 miljoen vaccins per dag, en dat aantal neemt de komende jaren alleen maar verder toe. In 2022 opent het bedrijf, onderdeel van het Amerikaanse Merck, een nieuwe geavanceerde productiefaciliteit in de Oost-Brabantse gemeente. “Met deze uitbreiding spelen we in op de wereldwijde groei van het aantal boerderij- en huisdieren, waardoor ook de vraag naar vaccins toeneemt”, zegt Philip Grose, site director van MSD Animal Health in Boxmeer.

Als spil in ons contact met de gemeente, de provincie en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) helpt de BOM ons om het lokale speelveld beter te begrijpen en er een positieve rol in te spelen. Als we met hulp van de provincie, de BOM en het NFIA niet de juiste vergunningen hadden gekregen, dan was die investering waarschijnlijk naar een ander land gegaan.

Philip Grose, site director MSD Animal Health in Boxmeer

De uitbreiding maakt deel uit van een langetermijninvesteringsplan van MSD in de regio. Zo investeert het bedrijf de komende jaren ook in uitbreiding van de afdelingen onderzoek en ontwikkeling (R&D) en kwaliteitscontrole. Grose: “We doen hier het hele traject: van ontdekking, onderzoek en ontwikkeling van een vaccin tot licenties, productie en levering. In Boxmeer komt het voor ons allemaal samen, wat leidt tot betere samenwerking en kennisdeling en daarmee tot meer innovatie op het gebied van biotechnologie en vaccinontwikkeling.”

Maatschappelijke meerwaarde

BOM Foreign Investments ondersteunt MSD Animal Health al jarenlang bij zijn uitbreiding in Boxmeer. Innovatieve buitenlandse bedrijven als MSD sluiten naadloos aan bij de missie van de BOM om via de bedrijven die ze ondersteunt positieve impact te realiseren. Hieronder schetsen we hoe MSD met zijn producten en groeiende aanwezigheid in Boxmeer bijdraagt aan de duurzame versterking van Brabant en de wereld.

Bescherming van dier- én volksgezondheid

Onder de slogan ‘The Science of Healthier Animals’ levert MSD vanuit Boxmeer 100 verschillende vaccins aan meer dan 140 landen. Tijdige en effectieve vaccinatie vermindert en voorkomt ernstige ziektes bij boerderij- en huisdieren, maar draagt ook bij aan de bescherming van de gezondheid van mensen. “Corona heeft laten zien hoe belangrijk het is om de kans te verkleinen dat virussen overgaan van dieren op mensen”, legt Grose uit. “Door dieren te vaccineren, bescherm je dus ook de volksgezondheid.”

Daarnaast spelen veterinaire vaccins een belangrijke rol in de wereldvoedselvoorziening. Grose: “Door dierenziektes gaat zeker 20 procent van de wereldwijde voedselproductie verloren. Om in 2050 twee miljard extra monden te kunnen voeden, moeten we er alles aan doen om dieren gezond te houden.”

Hoogwaardige werkgelegenheid in de biotechsector

Behalve de positieve impact van zijn producten, levert MSD Animal Health ook een grote bijdrage aan de duurzame versterking van Brabant. Met de nieuwe productiefaciliteit creëert het bedrijf meer dan 100 nieuwe hoogwaardige banen. In totaal heeft MSD Animal Health in Boxmeer zo’n 1.900 medewerkers, die zich onder andere bezighouden met R&D, productie, IT, logistiek en marketing. Verder werken er honderden mensen bij de lokale toeleveranciers.

Samenwerking met universiteiten

Om nieuw talent te kunnen aantrekken, werkt MSD Animal Health intensief samen met de universiteiten van Wageningen, Utrecht én Eindhoven. Het bedrijf draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek en biedt studenten volop kansen om in een internationale omgeving werkervaring op te doen. “Via stageplekken stimuleren we de ontwikkeling van studenten en krijgen we toegang tot potentieel toptalent”, aldus Grose. “Oud-stagiairs komen na hun studie geregeld bij ons in dienst.”

Delen van expertise

MSD Animal Health werkt ook nauw samen met bedrijven in de regio. Zo heeft MSD met zijn jarenlange ervaring als productiebedrijf veel expertise in het duurzaam beheer van machines en gebouwen. “Die kennis delen we graag met andere bedrijven om de ontwikkeling van de hele regio te stimuleren”, zegt Grose. “Een ander goed voorbeeld is de coronateststraat die we samen met andere bedrijven in Boxmeer hebben opgezet. Hier kunnen we onder anderen gespecialiseerde onderhoudsmedewerkers uit het buitenland laten testen zodat ze na aankomst meteen aan de slag kunnen.”

Ook roemt Grose de kruisbestuiving in innovatieprojecten. Goede voorbeelden zijn de samenwerkingen binnen Breed&Feed4Food met onder andere Hendrix Genetics en Feed4Foodure, een onderzoek naar de invloed van voedingssuplementen op de immuuncompetentie van varkens.

Verankerd in de lokale gemeenschap

Na ruim 70 jaar in Boxmeer is MSD Animal Health verankerd in de lokale gemeenschap. Het bedrijf zet zich als een van de grootste werkgevers van Boxmeer al jaren in om het welzijn in de regio te bevorderen. In het kader van zijn -programma ondersteunde MSD in 2020 de lokale voedselbank. Daarnaast zetten medewerkers zich onder het credo ‘Handen uit de mouwen’ in voor maatschappelijke projecten en goede doelen, zoals het helpen van kwetsbare jongeren en het opknappen van speeltuinen en andere voorzieningen.

‘Dit is dé plek voor bedrijven in de veterinaire sector’

Na ruim 70 jaar is MSD Animal Health in Boxmeer nog lang niet uitgegroeid. Site director Philip Grose vertelt over het bruisende ecosysteem voor diergezondheid in de regio Boxmeer en hoe bedrijven als MSD hiervan profiteren.

MSD is niet de enige wereldspeler in Boxmeer: het regionale ecosysteem herbergt ook bedrijven als Nutreco (diervoeding), Hendrix Genetics (diergenetica) en Marel Poultry (vleesverwerking). “Er is hier enorm veel expertise over dieren, de agrarische sector, biotech en farma”, zegt Grose. “Als we nieuwe producten ontwikkelen of tegen problemen aanlopen, kunnen we elkaar altijd om advies of ondersteuning vragen. Hierdoor komen we sneller tot de beste oplossingen om de diergezondheid te verbeteren."

Lange geschiedenis

Daarbij profiteert MSD van zijn lange geschiedenis in de regio. In 1949 begon de voorloper van MSD Animal Health, mengvoederfabrikant Wim Hendrix, onder de naan Laboratoria Nobilis met de productie van diergeneesmiddelen en vaccins in Boxmeer. Grose: “In de loop der jaren zijn de bedrijven in ons ecosysteem met ons meegegroeid in kennis over de productie van diergeneesmiddelen en vaccins. Dat maakt dat we heel efficiënt kunnen werken en de hoogste kwaliteit kunnen leveren.”

De aanwezigheid in Brabant maakt het voor MSD Animal Health makkelijker om talent aan te trekken dat nodig is voor de verdere groei. In Nederland neemt het bedrijf, dat ook een vestiging in De Bilt heeft, gemiddeld zo’n 100 nieuwe mensen per jaar in dienst. “Het opleidingsniveau in Nederland is erg hoog. We profiteren enorm van de specifieke expertise en knowhow die aanwezig zijn op de universiteiten van Nijmegen, Utrecht, Wageningen en Eindhoven'', aldus Grose.

Warm en gastvrij

Inmiddels is het bedrijf in Boxmeer al meer dan tien jaar in handen van het Amerikaanse Merck. Hoewel de meeste medewerkers nog altijd uit Nederland komen, trekt vooral de afdeling R&D wetenschappers van over de hele wereld aan. Grose, die oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk komt, beveelt Brabant van harte aan bij expats die een carrière in het buitenland overwegen. “Ik woon met veel plezier in deze regio. Brabant biedt fantastische natuurgebieden om je te ontspannen, een warme en gastvrije cultuur en veel bedrijven van wereldklasse waar je geweldig werk kunt doen."

Meer weten?