Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

BOM Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen, streven ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan BOM Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BOM Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen BOM Holding B.V. of een van haar groepsmaatschappijen en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

BOM Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen garanderen niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) volledig en juist worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige volledige en juiste ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Mocht u een e-mail onvolledig, onjuist of verlaat ontvangen dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te berichten. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met BOM Holding B.V. of haar groepsmaatschappijen te corresponderen, accepteert u dit risico.

De informatie verzonden in e-mailberichten van BOM Holding en haar groepsmaatschappijen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, gelieve u de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. BOM Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen hebben geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. BOM Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van BOM Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat BOM Holding B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Auteursrecht

Wij hebben getracht van al het gebruikte beeldmateriaal op deze website de rechthebbende eigenaar te achterhalen en toestemming tot publicatie verkrijgen. Voor zover dat niet is gelukt zullen wij bij bezwaar op eerste verzoek het betreffende beeldmateriaal verwijderen.

Uw privacy

BOM Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen vinden de bescherming van uw privacy belangrijk. Bij bezoek aan de site, deelname aan (online) onderzoek of het versturen van een e-mail, laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt. Informatie over bezoeken aan www.bom.nl worden slechts gebruikt bij onze dienstverlening aan u, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.