Hoewel steeds meer burgers en bedrijven actief bijdragen aan de energietransitie, komen grootschalige projecten om duurzame energie op te wekken maar mondjesmaat van de grond. Veel burgers vrezen dat wind- en zonneparken ten koste gaan van de natuur, hun woongenot en zelfs de huizenprijzen. Gemeenten zijn daarom terughoudend in de verstrekking van vergunningen. “Doodzonde”, vindt Harmen de Kool, Manager BOM Renewable Energy. “Want er is veel meer mogelijk dan je denkt.”

De afgelopen jaren leverde BOM Renewable Energy een grote bijdrage aan de ontwikkeling, financiering en realisatie van wind- en zonneparken in Brabant. Sinds 2014 realiseerde de BOM tientallen projecten die gezamenlijk goed zijn voor een verwachte CO2-reductie van 1.600 kiloton . Een mooi voorbeeld van zo’n project is Spinderwind, een windpark voor én door burgers dat jaarlijks 7.500 huishoudens van groene elektriciteit voorziet.

Grootschalige projecten zoals Spinderwind spelen een sleutelrol in de Brabantse ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De BOM verwacht dat het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) de realisatie van projecten in een stroomversnelling kan brengen. Als onderdeel van de RES onderzoeken dertig Nederlandse energieregio’s hoe, waar en wanneer duurzame elektriciteit op land het best kan worden opgewekt. Dit moet resulteren in concrete plannen voor projecten die bijdragen aan het doel om de CO2-uitstoot in 2030 met de helft te verminderen. Brabant telt vier energieregio’s, die medio 2020 hun plannen bij het Rijk moeten hebben ingediend.

“Het creëren van maatschappelijk draagvlak speelt een cruciale rol in de totstandkoming van deze projecten”, stelt Harmen de Kool van de BOM. “Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet je een balans zien te vinden tussen enerzijds een vlotte realisatie van projecten en anderzijds het belang dat burgers hechten aan een vreugdevolle leefomgeving.”

Creativiteit en samenwerking

In dit artikel presenteert BOM Renewable Energy twee duurzame energieprojecten die vanaf 2020 groene stroom leveren aan duizenden Brabantse huishoudens. “Deze cases laten zien dat er met creativiteit en samenwerking heel veel mogelijk is, en dat projecten daadwerkelijk een meerwaarde kunnen zijn voor de omgeving”, aldus De Kool.

“Wij leveren diverse diensten om initiatiefnemers van deze projecten te ondersteunen. Uiteraard staan we ook klaar voor de Brabantse energieregio’s. Samen kunnen we de energietransitie versnellen én het landschap mooier maken.”

Bavelse Berg in Breda

94.000 zonnepanelen op een oude afvalberg

 • Ontwikkelaar: Rooftop Energy (www.rooftopenergy.nl)

 • Aantal panelen: 94.000

 • Vermogen: 37 MWp (groene elektriciteit voor jaarlijks ruim 13.000 huishoudens)

 • Oplevering: voor eind 2020

 • Diensten BOM Renewable Energy: risicodragende financiering, waarvan een deel ter overbrugging naar een obligatielening waarop burgers kunnen intekenen

 • Wat dit park zo bijzonder maakt: het is gebouwd op een oude afvalberg

 • Tip van de ontwikkelaar: “Wees creatief bij het kiezen van een plek. Kijk ook naar daken en braakliggende grond waar je toch niet veel mee kan. Zo zorg je ervoor dat de energietransitie niet onnodig ten koste gaat van schaarse landbouwgrond en vergroot je het maatschappelijk draagvlak.”

Verder lezen

Zonneparken Someren

Het landschap verrijken met zonneparken

 • Ontwikkelaar: Nederland Opgewekt (www.nederlandopgewekt.nl)

 • Aantal panelen: 45.000 verspreid over drie parken

 • Vermogen: 19 MWp (groene elektriciteit voor jaarlijks 6.700 huishoudens)

 • Oplevering: twee projecten in 2020, en het derde project in 2021

 • Diensten BOM Renewable Energy: financiering in de ontwikkelingsfase

 • Wat dit park zo bijzonder maakt: 30% landschappelijke inpassing, drie keer zoveel als de eis van de gemeente

 • Tip van de ontwikkelaar: “Om maatschappelijk draagvlak te creëren, is aandacht voor landschappelijke inpassing een must. Dat vraagt om veel creativiteit in het ontwerp. Soms moet je terug naar de tekentafel, waarbij je uiteraard ook naar het financiële plaatje moet kijken".

Verder lezen

Meer weten?

Benieuwd naar wat BOM Renewable Energy voor uw duurzame energieproject kan betekenen? Neem contact op met:

Harmen de Kool
Manager Renewable Energy
hdekool@bom.nl