‘Als je duurzame energie in de industrie wil gebruiken, heb je waterstof nodig’

Groene waterstof kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de Nederlandse industrie. Samen met regionale partners ontwikkelt VDL een elektrolyseapparaat, dat ervoor moet zorgen dat groene waterstof een betaalbaar alternatief wordt voor fossiele bronnen.

De industrie is nog altijd goed voor ongeveer een derde van het Nederlandse aardgasverbruik. Marius Ponten, Director of Corporate Innovation bij VDL, ziet in waterstof de ideale vervanger. “Hoge temperatuur processen die nu met gas gaan, zou je ook met waterstof kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de staal- of cementproductie. Maar je kan waterstof ook gebruiken als grondstof voor de productie van kunststof en kunstmest.”

Om daadwerkelijk met aardgas te kunnen concurreren, moeten de productiekosten drastisch omlaag. Behalve de gebruikte stroom zit een groot deel van de kosten in het apparaat waarmee de waterstof wordt gemaakt. “Deze electrolyzers zijn nog erg duur”, vertelt Ponten. “Als maakpartij denken we hier het verschil te kunnen maken. Wij willen een electrolyzer ontwikkelen die goedkoper en efficiënter is, zodat de kostprijs van waterstof omlaag kan.”

Haalbaarheidsonderzoek

VDL trekt daarin samen op met het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) van de TU/e en wetenschappelijk onderzoeksbureau DIFFER. In 2021 ontving het consortium een subsidie van de provincie Noord-Brabant voor een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek. “We proberen beter te begrijpen wat we kunnen doen om de kosten van de componenten en de assemblage te reduceren. Tegelijkertijd kijken EIRES en DIFFER welke elektrolysetechnologie we het beste kunnen gebruiken.”

Ook probeert het consortium meer inzicht te krijgen in de juiste product-markt combinatie. Daarbij werkt VDL onder andere samen met Nobian, een potentiële leverancier van waterstof aan de industrie. Ponten: “Zij weten wat klanten willen. Die domeinkennis gebruiken we graag om een nog beter apparaat te ontwikkelen.”

Marius Ponten, Director of Special Projects bij VDL

Genoeg ruimte in de markt

VDL wil met de ontwikkeling van de electrolyzer een impuls geven aan de energietransitie. Met het apparaat kan duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen in waterstof. Deze groene waterstof is schoon, omdat bij de productie geen CO2 vrijkomt. Bovendien is groene waterstof het hele jaar door beschikbaar als een stabiele energie- of warmtebron, wat vooral voor de industrie van groot belang is. “Zonne- of windenergie zijn door de schommelingen in het aanbod niet geschikt voor de industrie, omdat veel processen om een constante energielevering vragen”, legt Ponten uit. “Maar als je die stroom gebruikt om waterstof te maken, wordt hernieuwbare energie opeens wel een optie voor de industrie.”

Waterstof is de meest hoopgevende technologie om een CO2-neutrale industrie mogelijk te maken.

Marius Ponten, Director of Special Projects bij VDL

Behalve de duurzaamheidsimpact, ziet Ponten ook economische kansen voor Brabant. Hij rekent voor dat de verwachte Europese vraag naar waterstof in 2030 twintig keer groter is dan de huidige wereldwijde productiecapaciteit. “Er is dus genoeg ruimte in deze markt, en Brabant is met haar hightech- en maakindustrie uitstekend gepositioneerd om hier wereldwijd een onderscheidende rol in te spelen.”