Van kloosters en scholen tot campussen en evenementcomplexen: de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) helpt steeds meer bedrijven en instellingen bij verduurzaming van hun gebouwen. “Als je als bedrijf je panden wilt verduurzamen, dan is er meer mogelijk dan je denkt.”

In 2050 moeten in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen verduurzaamd zijn. Dat betekent onder andere dat ze goede isolatie hebben, duurzame warmte, koude en groene stroom gebruiken en zoveel mogelijk energie zelf opwekken. “Hier is veel winst te behalen”, stelt Linda van Hilten, Development Manager Renewable Energy bij de BOM. “Bestaande gebouwen zijn vaak slecht geïsoleerd en gebruiken veel fossiele energie, waardoor ze verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de CO2-uitstoot.”

Om de klimaatdoelen te halen, moet hier zo snel mogelijk verandering in komen. Daarom zet de BOM zich samen met partners al jaren in voor verduurzaming van commercieel en maatschappelijk vastgoed. “Veel partijen erkennen dat ze iets met hun panden moeten, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen”, zegt Van Hilten, die in haar werk veel pandeigenaren spreekt. “Wij helpen ze om de juiste aanpak te kiezen en verstrekken indien nodig financiering vanuit Energiefonds Brabant.”

Energy as a Service

Daarvoor maakt de BOM steeds vaker gebruik van het ESCo-model. Per project tuigt de BOM samen met een partner een zogeheten Energy Service Company op, die zorg draagt voor de realisatie, financiering en exploitatie van de energiebesparende maatregelen. De pandeigenaar- of gebruiker betaalt een maandelijkse, vaste vergoeding aan de ESCo voor de geleverde energiediensten. Van Hilten: “Hierdoor kunnen eigenaren hun vastgoed verduurzamen zonder zelf extra te investeren, zonder zorgen over onderhoud en mét zekerheid over de besparing en de klimaatwinst.”

Een goed voorbeeld is de Brainport Industries Campus (BIC), die via een ESCo 100% duurzame elektriciteit, warmte en koude afneemt. Daarnaast richt de BOM zich sinds enkele jaren samen met de provincie Noord-Brabant en de Erfgoedfabriek op verduurzaming van de ruim 100 kloosters, fabrieken, kazernes en kastelen ‘die het verhaal van Brabant vertellen’.

“Bij erfgoed snijdt het mes aan twee kanten. Ook zij hebben een rol in de energietransitie te spelen, maar vaak vormt de investering in energiebesparende maatregelen een belemmering”, vertelt Van Hilten. “Tegelijkertijd staat de hoge energierekening in veel gevallen een succesvolle exploitatie in de weg. Door een combinatie van restaureren, (door)ontwikkelen en verduurzamen krijgen deze gebouwen zicht op een nieuwe toekomst.”

De BOM heeft ons laten zien dat er ook voor grote, complexe gebouwen verduurzamingsmogelijkheden zijn die bedrijfseconomisch rendement opleveren.

Jeroen Dona, directeur van de Brabanthallen

Industrieel vastgoed

In dit artikel presenteren we twee organisaties die met ondersteuning van de BOM hun gebouwen verduurzamen. Van Hilten: “Of het nu gaat om erfgoed, maatschappelijke gebouwen of industrieel vastgoed, de ESCo-constructie werkt voor alle partijen waarvoor het beheren van vastgoed niet tot de core business behoort. Wij helpen ze graag bij de verduurzaming van hun gebouwen, zodat we samen de energietransitie kunnen versnellen.”

Cultureel Erfgoed Bovendonk

Bovendonk in Hoeven behoort tot het cultureel erfgoed van West-Brabant. Het landgoed diende ooit als abdijhoeve van de cisterciënzer kloosterorde en was vanaf 1816 anderhalve eeuw de thuisbasis voor een priesteropleiding. “Om deze historische plek te kunnen behouden, is een duurzame energievoorziening pure noodzaak.”

Lees verder

Brabanthallen

“Verduurzamen is prachtig, maar het moet ook bedrijfseconomisch kloppen.” Aan het woord is Jeroen Dona, directeur van de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Sinds een paar jaar werkt eigenaar Libéma samen met de BOM aan verduurzaming van het complex, dat is uitgegroeid tot een van de grootste beurzen- en evenementenlocaties in Nederland.

Lees verder