“Verduurzamen is prachtig, maar het moet ook bedrijfseconomisch kloppen.” Aan het woord is Jeroen Dona, directeur van de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Sinds een paar jaar werkt eigenaar Libéma samen met de BOM aan verduurzaming van het complex, dat is uitgegroeid tot een van de grootste beurzen- en evenementenlocaties in Nederland.

Libéma is een Brabants familiebedrijf, en daarmee is duurzaamheid volgens Dona min of meer vanzelfsprekend. “Bij ons is continuïteit, en daarmee duurzaamheid, echt een kernwaarde. We willen over 20 jaar ook nog bestaan, onder regie van dezelfde familie. Daarom is het belangrijk om verder te kijken dan de dagelijkse exploitatie, niet alleen in maatschappelijke zin maar ook als het gaat om duurzaam energiebeheer van de gebouwen.”

Verduurzamen met rendement

In 2019 liet de Brabanthallen, met gedeeltelijke financiering door een subsidieregeling van de gemeente Den Bosch, een scan van de gebouwen uitvoeren. Daaruit kwamen diverse verduurzamingsopties naar voren. “Maar niet alle opties zijn voor een bedrijf ook echt een duurzame keuze”, stelt Dona. “Op termijn werkt het alleen als de maatregelen ook bedrijfseconomisch rendement opleveren.”

Zo besloot Dona om de tienduizenden gaslampen in het complex door slimme ledverlichting te vervangen, maar zag hij tegelijkertijd af van de aanschaf van warmtepompen. “Die geven continue warmte en zijn daarmee niet de duurzaamste optie voor een beurzencomplex, waar de temperatuur vaak snel omhoog moet. Bovendien lag de terugverdientijd ver buiten de technische levensduur van de installatie. Dat is dan geen logische keuze.”

Groene energie voor de omgeving

De duurzaamheidsambities van de Brabanthallen reiken verder dan het eigen gebouw. Op een deel van het dak komen volgens de huidige plannen meer zonnepanelen te liggen dan de Brabanthallen nodig heeft voor het eigen elektriciteitsverbruik. “Toch vinden wij het belangrijk om dit te doen”, vertelt Dona. “Juist in een stedelijke omgeving is het mooi als je daken slim kunt gebruiken, en wij vinden het prachtig dat we omliggende huizen en bedrijven op deze manier van lokaal opgewekte groene energie kunnen voorzien.”

“Verduurzaming leek voor ons altijd een onmogelijke opgave, totdat we met de BOM kennismaakten. Zij hebben ons laten zien dat er ook voor grote, complexe gebouwen verduurzamingsmogelijkheden zijn die bedrijfseconomisch rendement opleveren. Onze focus ligt op het exploiteren van de Brabanthallen en dit doe je er, hoe gek het ook klinkt, een beetje bij. Dan is het fijn om te kunnen terugvallen op een onafhankelijke partner met veel expertise. Wij zetten een grote stap in de verduurzaming van ons gebouw. Zonder de BOM was dit niet haalbaar geweest.”

Jeroen Dona, directeur van de Brabanthallen

De experts van de BOM zijn volgens Dona betrokken bij iedere stap in het proces. Zo hielpen ze om een keuze te maken tussen de verduurzamingsopties en verleenden ze ondersteuning bij de aanvraag van de SDE+-subsidie voor de zonnepanelen. Bovendien werd samen met de BOM een innovatieve technische oplossing gevonden voor de installatie van de panelen. “Dat was een ingewikkeld proces”, zegt Dona. “Ons dak wordt namelijk al zwaar belast door hangende constructies voor beurzen en de zonnepanelen mogen vanwege geluidsnormen niet tot extra trillingen leiden. De BOM leverde hierin echt maatwerk.”

Commercieel voordeel

De verduurzaming, die in 2022 wordt afgerond, levert op meerdere fronten een bijdrage aan de exploitatie van de Brabanthallen. Zo leidt de vervanging van de gaslampen, die het bedrijf op eigen kosten uitvoert, uiteindelijk tot een kostenbesparing van 50%. “De ledverlichting betaalt zichzelf terug”, aldus Dona. “Maar het financiële voordeel is slechts een deel van het verhaal. Verduurzaming helpt ons ook in commerciële zin. Klanten en partners vinden het steeds belangrijker dat wij als dominant gebouw in Den Bosch ons steentje bijdragen aan een betere toekomst.”

  • Vermogen van de zonnepanelen op het dak van de Brabanthallen: 1,6 miljoen kWh. Goed voor het stroomverbruik van zo’n 700 huishoudens.

  • CO2-reductie door de zonnepanelen en vervanging van de gaslampen met ledverlichting: 931 ton over de levensduur van het project. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot die gemoeid is met het gas- en elektriciteitsverbruik van ruim 246 huishoudens.

  • Directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen: “Als groot en dominant gebouw in Den Bosch hebben we een voorbeeldfunctie. Juist in een stedelijke omgeving als deze is het mooi als je daken slim kunt gebruiken. Daarom vinden wij vinden het prachtig dat we omliggende huizen en bedrijven op deze manier van lokaal opgewekte groene energie kunnen voorzien.”

SDG 15: Leven op het land

Grootschalige zonneweides stuiten vaak op maatschappelijke weerstand, omdat ze ten koste kunnen gaan van schaarse (landbouw)grond. De opwek van zonne-energie op het dak is een goed alternatief. Of, zoals directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen het zegt: “Door de aanleg van zonnepanelen op ons dak wordt indirect 1,5 hectare landbouwgrond gespaard.”