De BOM richt zich de komende jaren vooral op het verzilveren van de economische kansen van de maatschappelijke opgaven. Gewin op zowel economisch als maatschappelijk gebied gaan daarbij hand in hand en mogen niet ten koste van elkaar gaan. De maatschappelijke uitdagingen van onze samenleving zijn het vertrekpunt voor onze activiteiten. We willen daarin niet alleen maar meebewegen, maar een voorloper en inspirator zijn.

Sustainable Development Goals

De resultaten van onze inzet moeten meetbaar en verantwoordbaar zijn. Hiervoor gebruiken we het VN-raamwerk van de Sustainable Development Goals (SDG’s) waarvoor we in 2019 het Nederlandse charter hebben ondertekend. Het internationaal erkende raamwerk zorgt voor een helder vertrekpunt dat bekend is bij vrijwel alle stakeholders. Vanaf 2022 streven we naar een integraal jaarverslag.

Podcast

https://open.spotify.com/episode/5uo23RT20CfZAxVtyyMSW3