In Brabant werken we hard aan duurzame voedselsystemen om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende kwalitatief voedsel is voor iedereen, met respect voor onze leefomgeving. De BOM zet samen met ondernemers in op de transitie van dierlijke naar alternatieve eiwitten; versnelling van precisielandbouw en het tegengaan van verspilling.

De BOM neemt de lead om met relevante partners een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Innovatieagenda Landbouw & Voedsel.

We identificeren internationale samenwerkingsmogelijkheden met VS, Israél en Duitsland met name voor de eiwittransitie en agritech.

Ambitie | De BOM wil door middel van efficiënte èn duurzame productie bijdragen aan een klimaatneutrale landbouw en voedselproductie in 2050, waarbij Brabant tot de Europese topregio‚Äôs behoort en een vooraanstaande kennisleverancier is.

Focusgebieden

  • Grondstoffen | 100% benutting van groene grondstoffen (bijvoorbeeld bieten en aardbeien) waarbij verspilling wordt voorkomen.

   • Doorontwikkeling programma's voedselwaarde in samenwerking met InvestNL, Rabobank, STV en landelijke ROM's;

   • Brabantse start-ups en bedrijven faciliteren om tot nieuwe business cases te komen;

   • Technologische oplossingen stimuleren ter voorkoming van voedselverspilling, zoals visioning/sensor, data, AI en opslag.

  • Eiwittransitie | Initiëren van de ontwikkeling van hoogwaardige eiwitten die een functie vervullen, of van nutritioneel belang zijn.

   • Valideren en opschalen technologie om tot nieuwe product-marktcombinaties te komen;

   • Samenwerking met WUR Delf en Gent verstreken; 

   • Brabant positioneren als toplocatie voor validatie en opschaling.

  • Agritech | Technologie versneld inzetten voor innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van het voedselsysteem.

   • Verhogen datamaturiteit agrifoodbedrijven en inzetten op overkoepelende datavraagstukken;

   • Focus op robotisering in de precisielandbouw met uitvoeren van het Agrobots programma en aansluiten bij bestaande programma's;

   • Verkennen regeneratieve landbouw en de mogelijk rol voor de BOM.

Podcast

Meer weten? | Bezoek de themapagina Duurzame Voedselsystemen.