Brabant veert in de huidige (post)-corona periode relatief sterk terug. De sterk toenemende vraag naar high tech speelt hierin een belangrijke rol. Het tekort aan talent en ook de netcongestie zijn knelpunten. Klimaatverandering wijst ons op de kansen van groene chemie, de energietransitie en verduurzaming van het MKB. Circulariteit  vanuit zowel duurzaamheidsperspectief als reductie van de afhankelijkheid van internationale partijen, het optimaal benutten van reststromen of (nieuwe) grondstoffen, verdient extra aandacht.

Ondernemerschap is de aanjager voor verandering. Van duurzame voeding, een gezonde toekomst, klimaatneutrale energie tot de ontwikkeling van kansrijke sleuteltechnologieën. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zorgt dat start-ups die daaraan bijdragen met de juiste ondersteuning en financiering een vliegende start maken en hun ideeën kunnen laten doorgroeien tot scale-ups. Ook zorgen we dat bedrijven met internationaliseringsambities deze kunnen waarmaken. Jaarlijks realiseert de BOM impact samen met tientallen ondernemingen. De BOM is een uitvoeringsinstantie van de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

De BOM staat in 2022 voor verbinden en vernieuwen. We gaan op volle kracht door met de realisatie van het MeerJarenProgramma 2021-2024. Vanuit een impact first en missiegedreven aanpak zetten we ons in voor maatschappelijke transities op het gebied van energie, landbouw & voeding, gezondheid en de toepassing van sleuteltechnologieën. We ontwikkelen, investeren en internationaliseren en helpen zo succesvolle innovaties en ondernemerschap (venture building) naar de markt te brengen. Alles om het internationale concurrentievermogen van de Brabantse economie te versterken, van Bergen op Zoom tot Boxmeer.

Vernieuwer en netwerker

In 2022 wil de BOM ingezette initiatieven, zoals het Deeptech(partner)fund, de samenwerking met Invest International, het European Enterprise Network (EEN) en het Brabantse Pledgefund voorzetten. We doen dit niet alleen, maar altijd samen met het bedrijfsleven, de regionale triple helix organisaties, regionale ontwikkelings maatschappijen in Nederland, universiteiten, hogescholen, MBO’s, brancheorganisaties, co-investeringspartners als Invest-NL, Techleap en overheden. Zolang het maar aantoonbaar bijdraagt aan het lange termijn verdienvermogen en de concurrentiekracht van de Brabantse economie.