Sleuteltechnologieën bepalen de manier waarop we in de toekomst leven, leren en werken. Ze dragen bij aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. De BOM zet samen met ondernemers in op het digitaliseren en circulair maken van de hightech maakindustrie, slimme én groene mobiliteit en baanbrekende technische oplossingen.

Overkoepelende ambitie | Blijven ontwikkelen en toepassen van technologie, machines en concepten die de duurzaamheid en concurrentievermogen vergroten van de ‘hightech maak- en onderhoudsindustrie’, inclusief maintenance & services en smart & green mobility.

   

Ambitie Digitalisering |  Versneld en breed digitaliseren, a.h.v. nieuwe technologie, nieuwe businessmodellen en nieuwe marktkansen (nadruk TRL 7-9). Ambitie is 20% meer gedigitaliseerde bedrijven in 2025. Daarnaast ook circulair maken van deze bedrijven, met de ambitie 50% minder grondstoffengebruik in 2030.

Focusgebieden

  • Digital Factory | Verbinden en automatiseren van processen a.h.v. data en computer besturingen (incl. toepassing AI).

  • Smart Products | Verzamelen van gegevens en communicatie t.b.v. gebruik en onderhoud.

  • Servitization | Leveren van een dienst met nieuw verdien-model, i.p.v. een product.

  • Sustainable Factory - CIRCULARITEIT | De gehele keten werkt zo zuinig mogelijk met liefst duurzame energie en materialen. Uitgangspunten zijn levensduurverlenging en waarde behoud.

   

Ambitie Future Emerging Technologies (FET) | Het verder ontwikkelen, opschalen en naar de markt brengen van essentiële en nieuwe technologieën (TRL 4-7) voor Brabant en hiermee bijdragen aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van energietransitie, gezondheid & zorg en landbouw & voedsel.

Focusgebieden

  • Geïntegreerde fotonica | Ontwikkelen van snellere IC’s (integrated circuits) die werken met licht i.p.v. elektriciteit.

  • Nanotechnologie | Materialen met hele kleine afmetingen maken, veranderen of gebruiken.

  • Advanced Manufacturing | Additive manufacturing (AM) en industriële QA applicaties, manufacturing industrial cybernetics/robotica (3D printen).

  • Artificial Intelligence (AI) | Nabootsen menselijk brein met systemen of machines a.h.v. software en enorm veel data.

   

Podcast

Meer weten? Bezoek onze themapagina Kansrijke Sleuteltechnologieën.