Met klimaatneutrale energieoplossingen worden we in Brabant steeds minder afhankelijk van olie en gas. De BOM zet in op fossielvrij opgewekte elektriciteit en warmte, energiebesparing in gebouwen & productieprocessen en de ontwikkeling van nieuwe technieken die ons helpen in Brabant de CO2-uitstoot te verminderen en de energietransitie te versnellen.

De BOM draagt bij aan de ontwikkeling van energieprojecten en innovatieve technologieën en is actief als investeerder (Energiefonds Brabant). In Brabant wil de BOM de lead nemen in onderstaande deeltransities.

Ambitie | Door versnelling van de energietransitie bijdragen aan de realisatie van 50% CO2 reductie in 2030.

Focusgebieden

 • Duurzame elektra | Opwekken energie met zon- en windprojecten;

  • Samenwerking met zon- en windontwikkelaars voor invulling van de 50% omgevingsparticipatie (Regionale Energie Strategie);

  • Toepassen energieopslag bij zon- en windprojecten en bij realisatie van zon- op waterprojecten.

 • Duurzame warmte | Opwekken energie met warmte-projecten.

  • Onderzoeken, structureren en financieren van de 'lastige' biogas, aquathermie, solarthermie en geothermieprojecten.

 • Industrie | Verduurzamen energie-intensieve industrie.

  • Benaderen van 15 van de 40 meest energie-intensieve bedrijven met een aanbod voor verkenning, proces, financiering en realisatie van verduurzaming;

  • Intentie met 3 industriële sites om langjarig versneld C02 reductie te realiseren (Industrie ESCo met PNB).

 • Gebouwde omgeving | Verduurzamen gebouwen en wijken.

  • Realiseren warmteopslagproject bij nieuwbouw;

  • Introductie en stimulering van innovaties zoals warmtepompen en batterijen voor energieopslag aan huis;

  • Ondersteunen pilotprojecten bij BOM portfoliobedrijven.

 • Energieopslag | Systeeminnovatie realiseren met nieuwe technologieën/ concepten.

  • Realiseren GreenH2UB's inclusief testbed voor nieuwe hightech/fuel-innovaties;

  • Ontwikkelen benodigd industrieel weefsel en faciliteren brede bedrijfsleven voor Dutch Electrolyser i.s.m. Brainport Development;

  • Visie en deelprojecten met partners op hightech en sustainable fuels; ontwikkelen applicaties rond 'hightech & groene fuels/ waterstof / synthetisch gas';

  • Energy communities uitrollen op basis van een methodiek rond integrale Smart-Grids voor bedrijventerreinen en woonwijken;

Podcast

Meer weten? | Bezoek onze themapagina Klimaatneutrale Energieoplossingen.