Ontwikkelen, Investeren en Internationaliseren. Daar zijn we goed in. Door deze competenties optimaal in te zetten, dragen we bij aan de vier maatschappelijke uitdagingen en een toekomstbestendige Brabantse economie.

Ontwikkelen | Het toekomstig verdienvermogen van Noord-Brabant en maatschappelijke opgaven gaan hand in hand. Sterker nog, deze opgaven worden doorgaans gerealiseerd door innovatief ondernemerschap. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en publieke partijen in binnen- en buitenland ontwikkelen we initiatieven die bijdragen aan nieuwe duurzame verdienmodellen en het versterken van het innovatie(eco)systeem. Behalve aan ondernemerschap werken we ook aan toegang tot (nieuwe) markten, faciliteiten, kennis, talent en financiering. We pakken hierin een stevige rol (initiërend, co-creërend, coördinerend en realiserend). 

Investeren | De BOM richt zich op startende en groeiende bedrijven die de ambitie én de potentie hebben om grote impact te genereren voor de Brabantse economie. Samen met partners faciliteren wij de groei van deze bedrijven. We creëren zichtbare impact door het doorontwikkelen van het venture building concept voor en door Brabantse partners, nieuwe en vervolginvesteringen, nieuwe deelnemers aan business development programma's als het IRP, CRP en het MRP en exits. Minimaal 80% van deze doelstellingen realiseren we binnen de benoemde maatschappelijke thema’s.

Internationaliseren | Met internationalisering levert de BOM een directe bijdrage aan het stimuleren van groei en nieuwe bedrijvigheid, leidend tot banengroei, kapitaalsinvesteringen, groei van export en hogere R&D uitgaven. BOM gaat op zoek naar buitenlandse bedrijven die Brabant innovatiever en duurzamer maken en die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven. We blijven daarnaast buitenlandse bedrijven die reële economische activiteiten willen ontplooien in Brabant zo goed mogelijk ondersteunen. De BOM biedt daarnaast bedrijven en kennisinstellingen uit de Brabantse clusters toegang tot topinnovatie regio’s in Europa en de wereld voor groei van het verdienvermogen en toegang tot technologie.

Venture Building | Bijdragen aan maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën vraagt om versnelling van innovaties naar de markt. Innovaties starten als vinding en gaan via het realiseren van een verdienmodel naar de markt om vervolgens als regionale kampioen door te groeien tot wereldspeler. Toch blijkt consistent groeien in elke fase een uitdaging voor veel ondernemingen. Zo’n 90 % van de start-ups is daardoor niet financieringsrijp. BOM zet een data-gedreven infrastructuur op voor ondersteuning en financiering. Ons doel is om samen met de regionale partners substantieel meer innovaties naar de markt te brengen.

Impact | De BOM richt zich de komende jaren vooral op het verzilveren van de economische kansen van de maatschappelijke opgaven. Gewin op zowel economisch als maatschappelijk gebied gaan daarbij hand in hand en mogen niet ten koste van elkaar gaan. De maatschappelijke uitdagingen van onze samenleving zijn het vertrekpunt voor onze activiteiten. We willen daarin niet alleen maar meebewegen, maar een voorloper en inspirator zijn.