Nederland Opgewekt is de ontwikkelaar van de eerste drie zonneparken in de gemeente Someren. Eigenaar Charles Smeets is er trots op dat zijn parken een groot maatschappelijk draagvlak genieten: “Wij zijn ervan overtuigd dat de energietransitie alleen slaagt als je het landschap mooier maakt.”

Zonneprojecten realiseren met respect voor mens, milieu en omgeving: dat is de visie van projectontwikkelaar Nederland Opgewekt. Smeets: “Wij geloven er heilig in dat maatschappelijk draagvlak cruciaal is voor het slagen van de energietransitie. Daarom besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van het landschap rondom onze projecten.”

Bijen, vogels en heesters

In Someren houdt Nederland Opgewekt bijna een derde van de beschikbare oppervlakte vrij voor natuurontwikkeling. Zo schermt de ontwikkelaar de parken met metershoge heggen af van de omliggende woonwijken en ontwikkelt de Katholieke Bond van Ouderen aan de rand van een van de zonneweides een gemeenschapstuin voor tuinierende ouderen. Verder bieden de drie zonneweides ruimte aan onder andere een bijenzone, bloemrijk grasland, een fruitboomgaard, meer dan 20 verschillende soorten heesters en een nestkast voor torenvalken.

“Met al die verschillende planten ontstaat een hele mooie biodiversiteit”, vertelt Smeets. “Het wordt ook een heel interessant gebied voor vogels om te foerageren en voor bijen om extra voedselreserves voor de winter aan te leggen.”

Een flexibele investeerder

De zonneparken in Someren zijn de eerste projecten van de ontwikkelaar in de provincie Noord-Brabant. Smeets hoorde in 2017 via zijn vaste aannemer dat de woningcorporatie in Someren een bestemming zocht voor een grondperceel van zo’n 6 hectare. Drie jaar later ontwikkelt Smeets samen met BOM Renewable Energy drie parken in de Brabantse gemeente, die totaal 20 hectare bestrijken. De eerste twee moeten eind dit jaar al operationeel zijn; de laatste in Someren-Heide levert vanaf 2021 groene stroom.

  • Gezamenlijk vermogen van drie zonneprojecten in Someren: 19 MWp. Dit biedt jaarlijks genoeg groene elektriciteit voor 6.700 huishoudens (op basis van 2.500 kWh per huishouden).

  • CO2-reductie: 200 kiloton over de levensduur van het project. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot die gemoeid is met het gas- en elektriciteitsverbruik van 36.000 huishoudens.

  • Bevordering van de biodiversiteit door het planten van diverse soorten vegetatie, zoals meer dan 20 verschillende soorten heesters, twee hoogstamboomgaarden en de aanleg van een voedingszone voor bijen.

In BOM Renewable Energy vond Nederland Opgewekt een sterke financiële partner met een flexibele opstelling. Smeets: “Door het hoge percentage natuurlijke inpassing laten we bewust geld liggen, wat natuurlijk ook impact heeft voor onze investeerder. Gelukkig ziet de BOM net als wij het belang van maatschappelijk draagvlak. Bovendien bieden ze ons voldoende financiële slagkracht om meerdere projecten tegelijkertijd te ontwikkelen.”

Nieuwe projecten

Tijdens de ontwikkelingsfase hebben BOM Renewable Energy en Nederland Opgewekt elk de helft van de aandelen in de speciaal opgerichte joint-venture Zonneparken Someren BV. Zodra het project succesvol is ontwikkeld, verhoogt de BOM haar belang tot 80%. “Dat maakt voor ons een groot verschil”, aldus Smeets. “We blijven langdurig betrokken, zodat we er samen met de BOM een goed project van kunnen maken. Daarnaast komen er voor Nederland Opgewekt middelen vrij om elders nieuwe projecten te ontwikkelen. Zo kunnen we gezamenlijk de energietransitie in Brabant en Nederland blijven versnellen.”

Meer weten?

Benieuwd naar wat BOM Renewable Energy voor uw duurzame energieproject kan betekenen? Neem contact op met:

Harmen de Kool
Manager Renewable Energy
hdekool@bom.nl