Hoe maken we als Brabant de overgang naar een klimaatbestendige en duurzame economie en maatschappij?

  • De versnelling én bundeling van de initiatieven in Brabant voor het opwekken van duurzame elektriciteit en duurzame warmte.

  • Verduurzaming van de gebouwde omgeving, zoals zorginstellingen, scholen, werklocaties, erfgoed en woningen.

  • CO2-reductie in de energie-intensieve industrie door het herinrichten van productieprocessen, inzet van groene chemie en CO2-neutrale inkoop.

  • De ontwikkeling en toepassing van opkomende ‘enabling technologies’ voor duurzame energieproductie, -opslag, -transport, en energiebesparing.

Hierdoor leveren we een bijdrage aan: