De BOM draagt bij aan de missie om in 2030 50% CO2 reductie te hebben gerealiseerd, o.a. door middel van versnelling van de energietransitie met de volgende projecten:

  • Duurzame elektra | Ontwikkeling & realisatie van zonen windprojecten, met aandacht voor participatie, omgevingskwaliteit en innovatie;

  • Duurzame warmte | Ontwikkeling & realisatie van warmteprojecten, met aandacht voor participatie, omgevingskwaliteit en innovatie;

  • Industrie | Ontwikkeling & realisatie van verduurzamings-projecten in de energie-intensieve industrie;

  • Gebouwde omgeving | Ontwikkeling & realisatie van projecten die bijdragen aan verduurzaming van gebouwen en wijken;

  • Energieconversie en -opslag | Ontwikkeling/toepassing van innovatieve energieconcepten en ‘enabling technologies’ voor duurzame energieproductie, -opslag, -transport en energiebesparing.

Podcast