Samen met Brabantse ondernemers werken we in 2021 aan duurzame voedselsystemen, vitale zorgsystemen, klimaatbestendige energieoplossingen en de ontwikkeling van kansrijke sleuteltechnologieën. Dat doen we door te ontwikkelen, te investeren en te internationaliseren.

We ondersteunen ondernemers met financiering, acceleratieprogramma’s voor start- en scale-ups zoals het Investor Readiness Program en het Corona (International) Rebuild Program. We dragen bij aan optimale randvoorwaarden om te ondernemen. Ondersteunen ondernemingen bij het betreden van internationale markten en zorgen voor een zachte landing van buitenlandse bedrijven in het Brabantse. We zorgen voor uitvoering van de Corona Overbruggings-Lening (COL) en zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Pledgefund.

Dit jaarplan is de eerste uitwerking van het Meerjarenplan 2021-2024. Het plan is niet in beton gegoten. De economie laat soms een grillig en ongewis verloop zien, met een wisselend effect op sectoren en arbeidsmarkt. Als dynamische ontwikkelingsmaatschappij stellen we bij als de situatie daar om vraagt. Mede dankzij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de provincie Noord-Brabant kunnen we dit jaar nog meer ondernemers kennis en kapitaal bieden en substantieel bijdragen aan de corona-herstel-agenda. Tegelijkertijd draagt de BOM vanuit een ‘impact first’ en missiegedreven aanpak bij aan de grote maatschappelijke transities en stimuleren we het internationale concurrentievermogen van de Brabantse economie.