De provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat sturen de BOM aan op basis van het vierjarige Meerjarenprogramma 2021 – 2024. De subsidieaanvraag is gebonden aan het Jaarplan.

Monitoring

Tussentijdse monitoring vindt plaats door middel van kwartaalgesprekken en halfjaarrapportages en (informeel) overleg. Onze stakeholders hebben toegang tot up-to-date informatie via de online reporting portal.

KPI’s

Ook in 2021 gaan we onze output breed meten en compact rapporteren aan de hand van met de aandeelhouders afgesproken KPI’s. Deze zijn gebaseerd op de activiteiten omschreven in het het hoofdstuk competenties. Belangrijker nog is het traject dat wordt ingezet en waarin we indicatoren gaan vaststellen voor meting van onze maatschappelijke impact.

Impact

BOM heeft de ambitie een impactgedreven organisatie te zijn die op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) impact heeft geïntegreerd in processen, organisatie, projecten en programma’s en hier ook portfoliobedrijven en stakeholders bij betrekt. Daarmee streeft BOM naar een voortrekkersrol in maatschappelijke waardecreatie. We geven hier procesmatig en projectmatig invulling aan met een projectgroep en ondersteuning van een impact officer. Op deze manier leveren we een bijdrage aan onder meer:

  • Werkgelegenheid; 

  • CO2-reductie;

  • (Buitenlandse) investeringen in Brabant.

De BOM vindt het belangrijk om de klanttevredenheid te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Daarbij is gekozen voor een gemiddelde waardering met een 8,5. De meer specifieke kwalitatieve beoordelingen in de vorm van inhoudelijke reviews helpen in het verbeteren van de dienstverlening. BOM verbetert de duurzaamheid van de eigen organisatie door o.a. het verbeteren van digitale processen, het vergroenen van de eigen mobiliteit (uit de auto op de fiets) en het stimuleren van vitaliteit en diversiteit van de collega’s.