De provincie en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat sturen de BOM aan op basis van het vierjarige Meerjarenprogramma 2021 – 2024. De subsidieaanvraag is gebonden aan het Jaarplan.

Monitoring

 Tussentijdse monitoring vindt plaats door middel van kwartaalgesprekken en halfjaarrapportages en (informeel) overleg. Onze stakeholders hebben toegang tot up-to-date informatie via de online reporting portal.

KPI’s

Ook in 2021 gaan we onze output breed meten en compact rapporteren aan de hand van KPI’s. Belangrijker nog is het traject dat wordt ingezet en waarin we indicatoren gaan vaststellen voor meting van onze maatschappelijke impact.

Ontwikkelen

Programma

#edities

#deelnemers

Output (na 3 maanden)

Business Innovation Program Food

2

18

Onduidelijk (nieuw programma)

Digitalisering programma

2

18

Onduidelijk (nieuw programma)

Nieuwe projecten ontwikkeld

5 – 10

50

 
 

Totale omvang

Eigen financiering

Andere bronnen

Financiële omvang van projecten*

€ 850.000

€ 300.000

€ 550.000

* Dit is een benadering

   

Investeren

# Nieuwe bedrijven in portfolio (business development en/of investeren)

70

# Ondernemingen (door)ontwikkeld naar volgende fase of value inflection point

15

# Nieuwe investeringen (incl. ontwikkeltickets, f-2-f)

20

# Vervolginvesteringen

15

# Portfoliobedrijven deelgenomen aan Trade programma bij een ROM

10

# Bedrijven die deelnemen aan IRP/MRP/CRP/ CDP

35

Geïnvesteerd vermogen in BOM portfolio (incl. co-inv., Investments)

€75 mln.

# Exits

4

% van bovenstaande doelstellingen binnen thema’s

80%

Programma

#edities

#deelnemers

Output (na 3 maanden)

Investor Readiness Program

4

36

44% aanvraag/85% verkrijgt financiering

Market Readiness Program

2

18

30% vindt launching customer

Internationaliseren

Foreign Investments

International Trade

Confirmeren projecten

35

Organiseren handelsmissies

12

Arbeidsplaatsen

1000

Deelname van bedrijven

60

Geïnvesteerd vermogen in € mln

100

Organiseren informatiebijeenkomsten

12

% projecten met R&D activiteiten

20%

Services (met registratie in Achilles)

120

% projecten zijn High Priority Projects

30%

Trade Relations gesprekken

90

Op maat gemaakte proposities

12

  

Investor Relations gesprekken

140

  

Programma

#edities

#deelnemers

Output (na 3 maanden)

International Readiness Program

2

16

Nog te bepalen

Impact

BOM heeft de ambitie een impactgedreven organisatie te zijn die op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) impact heeft geïntegreerd in processen, organisatie, projecten en programma’s en hier ook portfoliobedrijven en stakeholders bij betrekt. Daarmee streeft BOM naar een voortrekkersrol in maatschappelijke waardecreatie. We geven hier procesmatig en projectmatig invulling aan met een projectgroep en ondersteuning van een impact officer. 

De BOM vindt het belangrijk om de klanttevredenheid te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Daarbij is gekozen voor een gemiddelde waardering met een 8,5. De meer specifieke kwalitatieve beoordelingen in de vorm van inhoudelijke reviews helpen in het verbeteren van de dienstverlening. BOM verbetert de duurzaamheid van de eigen organisatie door o.a. het verbeteren van digitale processen, het vergroenen van de eigen mobiliteit (uit de auto op de fiets) en het stimuleren van vitaliteit en diversiteit van de collega’s.