Het resultaat over 2022 wordt toegevoegd aan de overige reserve.