Er zijn bij ons geen gebeurtenissen na balansdatum bekend die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.