Jaarverslag 2022

Over BOM Holding BV

BOM staat voor duurzame versterking van de Brabantse economie. Samen met innovatieve ondernemers en partners bouwen we aan een solide toekomstbestendige economie die tevens bijdraagt aan innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen.

Lees verder
Jaarverslag 2022

Risicomanagement

Bij de uitvoering van onze strategie maken we een bewuste afweging tussen de realisatie van (strategische) doelstellingen en de risico’s die daarmee samenhangen.

Lees verder
Jaarverslag 2022

Toekomstverwachtingen

2023 zal op meerdere terreinen een jaar vol uitdagingen zijn. Enerzijds zal de ongewisse economische situatie de relevantie en daarmee werkzaamheden van BOM vergroten. Met lef en proactief handelen kan BOM innovatie en ondernemerschap aanjagen.

Lees verder
Jaarverslag 2022

Overige onderwerpen

2022 was het jaar waarbinnen de werkzaamheden van de BOM uitgevoerd moesten worden met een beperkter budget. Daarin lijkt BOM geslaagd. Er is ingezet op het behoud van het essentiële talent.

Lees verder
Jaarverslag 2022

Bericht van de raad van commissarissen

2022 was voor BOM het tweede uitvoeringsjaar van het meerjarenplan (MJP) 2021-2024.

Lees verder