31-12-2022

31-12-2021

 

   

Andere vaste bedrijfsmiddelen

348.975

464.146

 

348.975

464.146

Andere vaste bedrijfsmiddelen

2022

 

  

Aanschafwaarde per 1 januari

675.231

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

-211.084

Boekwaarde per 1 januari

464.146

  

Investeringen

3.936

Desinvesteringen

-

Afschrijvingen

-119.108

Afschrijving desinvestering

-

 

-115.172

  

Aanschafwaarde per 31 december

679.167

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

-330.192

Boekwaarde per 31 december

348.975

  

Afschrijvingspercentages

10%-50%