31-12-2022

31-12-2021

 

   

Deelnemingen

-

-

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

52.544.780

51.070.528

Leningen u/g aan groepsmaatschappijen

2.173.932

2.845.515

Leningen u/g

750.000

750.000

 

55.468.712

54.666.043

17.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:

  • BOM Vastgoed B.V. 100%

  • BOM Bedrijfslocaties B.V. 100%

  • BOM Capital I B.V. 50,1%

  • BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1%

  • BOM Capital II B.V. 100%

  • Innovatiefonds Brabant B.V. 100%

  • Energiefonds Brabant B.V. 100%

In 2022 is het verloop als volgt:

 

Stand 1 januari

Opheffing

Resultaat boekjaar

Resultaat derden

Overige vermogens-
mutaties boekjaar

Stand 31 december

 

       

BOM Vastgoed B.V.

1.083.210

-

161.869

-

-

1.245.079

BOM Bedrijfslocaties B.V.

9.179.871

-

-164.694

-

 

9.015.177

BOM Capital I B.V.

38.481.630

-

2.810.609

-1.402.494

 

39.889.745

BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

501

-

-

-

-

501

Innovatiefonds Brabant B.V.

1

-

-

-

-

1

Energiefonds Brabant B.V.

1

-

-

-

-

1

BOM Capital II B.V.

2.325.314

-

68.962

-

-

2.394.276

 

51.070.528

-

2.876.746

-1.402.494

-

52.544.780

17.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.

823.932

1.263.015

Lening BOM Vastgoed B.V.

1.350.000

1.582.500

 

2.173.932

2.845.515

17.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.

In 2022 is het verloop als volgt:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Saldo per 1 januari

1.263.015

1.518.943

Aflossingen

-516.190

-237.341

Dekking fondskosten

-78.396

-78.936

Dekking participatieresultaten

155.503

30.750

Rente

-

29.599

Stand per 31 december

823.932

1.263.015

17.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.

In 2022 is het verloop als volgt:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Saldo per 1 januari

1.582.500

1.582.500

Aflossingen

-232.500

-

Stand per 31 december

1.350.000

1.582.500

17.2.3 Lening ROW

In 2022 is het verloop als volgt:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Saldo per 1 januari

750.000

750.000

Verstrekkingen

-

-

Dekking fondskosten / participatie resultaten

-

-

Stand per 31 december

750.000

750.000