31-12-2022

31-12-2021

 

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

347.782

418.553

Schulden aan participanten

-

-

Rekening courant groepsmaatschappijen

-

1.692.974

Belastingen en premies sociale verzekeringen

293.509

327.640

Overige schulden en overlopende passiva

914.211

1.397.890

 

1.555.502

3.837.056

Rekening-courant groepsmaatschappijen

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

RC BOM Vastgoed B.V.

-

6.482

RC BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

-

1.599.918

RC BOM Capital I B.V.

-

35.255

RC BOM Capital II B.V.

-

25.184

RC Spin-off Fonds Brabant B.V.

-

2.173

RC Life Sciences & Health Fund B.V.

-

7.686

RC Energiefonds Brabant B.V.

-

16.275

RC Innovatiefonds Brabant B.V.

-

-

 

-

1.692.974