De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Salarissen

929.084

1.129.320

Inleenkrachten

752.956

513.921

Overige personeelskosten

203.760

188.872

Gesubsidieerde eigen uren BOM

-

-19.300

 

1.885.800

1.812.813

   

Sociale lasten

123.299

133.448

Pensioenlasten

102.197

158.099

 

2.111.296

2.104.360