31-12-2022

31-12-2021

 

   

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

119.108

89.251

Verkoop resultaat materiële vaste activa

-

-

 

119.108

89.251