De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Huisvestingskosten

106.241

95.195

Marketing en communicatie

558.574

450.135

Kantoorkosten

30.619

24.892

Algemene kosten

1.082.892

1.015.592

Projectkosten

-

16.249

Doorbelaste overheadkosten

-3.994.142

-3.616.120

 

-2.215.814

-2.014.058