31-12-2022

31-12-2021

 

   

Bedrijfsterreinen

551.765

551.765

Bedrijfsgebouwen

3.010.843

3.170.517

Andere vaste bedrijfsmiddelen

709.542

631.474

 

4.272.150

4.353.755

 

Bedrijfsterreinen

Bedrijfsgebouwen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal 2022

 

     

Aanschafwaarde per 1 januari

551.765

4.787.718

1.129.546

6.469.029

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

-

-1.617.201

-498.072

-2.115.273

Boekwaarde per 1 januari

551.765

3.170.517

631.474

4.353.756

     

Investeringen

-

-

228.656

228.656

Desinvesteringen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-159.674

-150.588

-310.262

Afschrijving desinvestering

-

-

-

-

 

-

-159.674

78.068

-81.606

     

Aanschafwaarde per 31 december

551.765

4.787.718

1.358.202

6.697.685

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

-

-1.776.875

-648.660

-2.425.535

Boekwaarde per 31 december

551.765

3.010.843

709.542

4.272.150

     

Afschrijvingspercentages

0%

2,5%-10%

10%-50%