Het verloop van het aandeel derden is als volgt:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Stand per 1 januari

38.328.510

17.167.668

Aandeel EZK in het resultaat BOM Capital I B.V. (49,9%)

1.402.494

-796.895

Overige mutaties

-

21.957.736

Stand per 31 december

39.731.004

38.328.509

Aandeel EZK is gewijzigd als gevolg van resultaat in CAP I.

Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het netto belang in de netto-activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen.