Overige Reserve

Van de overige reserve is een deel (€ 2.813.705) niet vrij uitkeerbaar. Een deel (€ 745.146) betreft de algemene reserve van de in de consolidatie betrokken vennootschap SOFB. Dit gedeelte is niet vrij uitkeerbaar omdat SOFB volledig voor rekening en risico van de provincie Noord-Brabant wordt gevoerd. Het andere deel (€ 2.068.559) betreft de investeringsverplichting gekoppeld aan ontvangen gelden MSD. Omdat de BOM heeft voldaan aan de MSD investeringsverplichting komt deze in 2023 te vervallen.