Ultimo 2021 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Betaalrekeningen

33.764.005

13.850.998

Overige rekeningen

68.125.604

76.400.000

 

101.889.609

90.250.998

Van de liquide middelen is een bedrag van € 68.125.604 gestald bij de provincie Noord-Brabant, deze tegoeden zijn per direct opeisbaar.