31-12-2022

31-12-2021

 

   

Overige effecten

2.447

243.273

 

2.447

243.273

Overige effecten

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2022

2021

 

   

Stand per 1 januari

243.273

419.016

Waardeverandering gedurende boekjaar

-240.826

-175.743

Stand per 31 december

2.447

243.273

Betreft aandelen Chinook Therapeutics. Per 1 januari was de portefeuille 16.959  aandelen. In december is een deel verkocht waardoor er per 31 december nog 100 aandelen in bezit zijn.