31-12-2022

31-12-2021

 

   

Handelsdebiteuren

1.951.605

724.490

Vordering Staat der Nederlanden

83.174

115.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen

-

128.902

Vorderingen iz projecten

209.089

192.510

Overige vorderingen en overlopende activa

19.719.574

16.891.743

 

21.963.442

18.052.645

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

3.1 Handelsdebiteuren
 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Handelsdebiteuren

2.068.294

724.490

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-116.689

-

 

1.951.605

724.490

De toename debiteuren betreft een incasso batch welke gevorderd is op 2 januari 2023 voor de betaling van rente op de COL leningen. De voorziening debiteuren betreft volledig voorzieningen op debiteuren getroffen voor COL leningen.

3.2 Overige vorderingen en overlopende activa
 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Vooruitbetaalde kosten

52.817

120.796

Overige vorderingen

19.666.757

16.770.947

 

19.719.574

16.891.743

Vorderingen inzake projecten betreft subsidie projecten met hierin een vordering op het te ontvangen subsidie bedrag.

Onder de overige vorderingen is een bedrag opgenomen van $15.910.597 als gevolg van verkoop aandelen. Dit bedrag is in januari 2023 ontvangen. In 2021 was deze vordering $17.133.375, deze vordering is ontvangen in januari 2022.

Conform het in 2022 opgezette treasury statuut is de waarde van de USD vordering vastgezet. Hiervoor is een FX forward termijn contract gebruikt, welke als kostprijs accounting hedge is verwerkt in de jaarrekening. De hedge is gesloten op 9 december 2022 de waarde hiervan is EUR 217.503, daarnaast is er EUR 36.069 aan rente kosten geboekt. Deze bedragen zijn verwerkt in de overige vorderingen. Het contract is in januari afgewikkeld conform hedging strategie.