Leaseverplichtingen

BOM BD&FI is leaseverplichtingen aangegaan met een jaarlijkse leaseverplichting van € 7.434 (2021: € 7.434), met een resterende looptijd van 12 maanden (2021: 24 maanden). BOM Holding is een leaseverplichtingen aangegaan voor een personenauto. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 14.767 (2021: € 31.546). De resterende looptijd van de verplichtingen bedraagt 9 maanden (2021: 21 maanden).

BOM Holding is huurverplichtingen aangegaan voor 2 kopieermachines. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 5.628. De resterende looptijd van deze verplichting bedraagt 60 maanden.

Investeringsverplichtingen

De groep als geheel heeft ultimo 2022 nog een investeringsverplichtingen (unfunded deal commitments) van € 47,7 miljoen uit hoofde van nog te betalen overige aandelenparticipaties / leningen u/g (2021: € 43,4 miljoen).

Investeringsverplichting MSD

Merck Sharp & Dohme B.V. (MSD) en BOM Capital II B.V. hebben op 11 juli 2014 een overeenkomst met betrekking tot verstrekking van geldbedrag getekend ter hoogte van € 2.000.000. BOM Capital II B.V. heeft de verplichting om dit door MSD beschikbaar gestelde geldbedrag risicodragend en revolverend te investeren ter versteviging van de economische activiteiten op het gebied van Life Sciences op het Pivot Park te Oss. BOM heeft gedurende de periode 2014 tot en met 2022 ruimschoots voldaan aan deze overeenkomst, waardoor er per heden geen investeringsverplichting meer bestaat.

Omzetbelasting en vennootschapsbelasting

BOM Holding B.V. vormt per 1 januari 2014 samen met BOM Business Development & Foreign Investments B.V., BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Capital I B.V., Life Sciences & Health Fund B.V., Biobased Brabant Fonds B.V., BOM Capital II B.V., Innovatiefonds Brabant B.V., Energiefonds Brabant B.V., Spin-off Fonds Brabant B.V. en BOM Vastgoed B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Iedere vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor omzetbelastingschulden voor de periode dat zij deel uit maakt van bovengenoemde fiscale eenheid.

Er zijn twee fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting. De eerste fiscale eenheid bestaat uit BOM Capital I B.V. en Life Sciences & Health Fund B.V. Hierin zitten een verrekenbaar verlies van € 17,6 miljoen. De tweede fiscale eenheid bestaat uit BOM Holding B.V., Innovatiefonds Brabant B.V., Energiefonds Brabant B.V., BOM Capital II B.V., BOM Vastgoed B.V., Spin-off Fonds Brabant B.V. en Biobased Brabant Fonds B.V.. Hierin zitten een verrekenbaar verlies van € 44,3 miljoen.