De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Salarissen

7.001.060

6.758.066

Inleenkrachten

1.061.721

882.941

Overige personeelskosten

521.414

440.413

Gesubsidieerde eigen uren BOM

-346.345

-118.101

 

8.237.850

7.963.319

   

Sociale lasten

875.098

827.915

Pensioenlasten

747.420

748.397

 

9.860.368

9.539.631

Er is toename gerealiseerd in het aantal gesubsidieerde uren, hiermee gaat ook een groei in het aantal inleenkrachten voor specifieke kennisintensieve projecten.

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens van kracht. Deze wet is van toepassing op de bezoldiging van beide bestuurders en de toezichthouders van BOM Holding B.V. De kosten van de bestuurders zijn gerubriceerd onder de personeelskosten. De kosten voor de commissarissen zijn gerubriceerd onder de post advieskosten.

Leidinggevende topfunctionarissen

  

(in euro's)

Mevr. B.L.J.M. van Dijk - van de Reijt

 
   

Functie:

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Duur dienstverband

01/1/2022 - 31/12/2022

01/1/2021 - 31/12/2021

Omvang dienstverband in FTE

1

1

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Ja

   

Bezoldiging:

2022

2021

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

166.936

158.199

Beloningen betaalbaar op termijn ¹

16.815

16.391

Totale bezoldiging

183.751

174.590

Toepasselijk WNT-maximum

216.000

209.000

   

¹ betreft de pensioenpremie welke voor rekening van de werkgever komt

  

Toezichthoudende topfunctionarissen

  

(in euro's)

Dhr. L.L.M. van der Chijs

Dhr. R.G.M. Penning de Vries

   

Functie:

Voorzitter toezichthoudend orgaan

Voorzitter toezichthoudend orgaan

Duur in functie 2022

01-01 t/m 31-12

 

Bezoldiging 2022

17.500

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

32.400

 

Gegevens 2021

  

Duur in functie 2021

03-06 t/m 31-12

1-1 t/m 31-05

Bezoldiging 2021

10.208

7.293

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

18.209

12.969

   

(in euro's)

Mw. N. Mac Gillavry

Mw. E.A.G. Raats-Coster

   

Functie:

Lid toezichthoudend orgaan

Lid toezichthoudend orgaan

Duur in functie 2022

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging 2022

15.000

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

21.600

21.600

Gegevens 2021

  

Duur in functie 2021

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging 2021

15.000

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

20.900

20.900

   

(in euro's)

Dhr. R.A.M. Slaats

Mw. E. de Brabander

   

Functie:

Lid toezichthoudend orgaan

Lid toezichthoudend orgaan

Duur in functie 2022

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging 2022

15.000

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

21.600

21.600

Gegevens 2021

  

Duur in functie 2021

1-1 t/m 31-12

1-2 t/m 31-12

Bezoldiging 2021

15.788

14.258

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

20.900

19.125

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen (overige) functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Personeelsbezetting

Het gemiddeld aantal medewerkers bedraagt ultimo 2022 77 (2021: 83).