31-12-2022

31-12-2021

 

   

Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen

159.674

159.673

Afschrijvingen andere bedrijfsmiddelen

150.588

120.732

 

310.262

280.405