Missie

BOM staat voor duurzame versterking van de Brabantse economie. Samen met innovatieve ondernemers en partners bouwen we aan een solide toekomstbestendige economie die tevens bijdraagt aan innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. Economische en maatschappelijke vraagstukken gaan daarbij hand in hand. 
 

Strategie

De doelgroep van BOM bestaat uit start-ups, scale-ups en het innovatieve MKB. Ook werkt BOM met een brede groep partners. We zetten onze competenties ontwikkelen, investeren en internationaliseren in om innovatie en ondernemerschap te versnellen.

  • Ontwikkelen: We ondersteunen bedrijven bij de ontwikkeling van toekomstbestendige verdienmodellen en kijken wat nodig is ter versterking van het innovatie-ecosysteem. Dit doen we zowel op individuele basis als met consortia van bedrijven. In de vorm van venture building, projecten en programma's.

  • Investeren: We leveren kennis en risicokapitaal, zodat innovatieve start- en scale-ups doorgroeien naar de volgende fase in hun ontwikkeling en duurzame energieprojecten daadwerkelijk van de grond komen;

  • Internationaliseren: We trekken innovatieve buitenlandse bedrijven aan en ondersteunen Brabantse ondernemers bij internationale groei.

Highlights 2022

De competenties vormen al jaren de krachtige basis van BOM. Zo ook in 2022. De highlights laten bijzondere resultaten zien waarbij we aansluiten op de actualiteit en op de behoefte van de markt.

Ontwikkelen
We startten met de implementatie van een ‘nieuw’ ecosysteemmodel. Het model bouwt voort op de studies van Stam, Raspe en Dialogic. Door naar tien elementen, zoals netwerken, financiering en marktvraag te kijken, beschouwen we het complete ecosysteem en zien we welke acties nodig zijn voor de realisatie van de maatschappelijke opgaven. Dit helpt ons, zeker ook in gesprek met onze partners. Ook het Nationaal Groeifonds speelde een grote rol in het afgelopen jaar. BOM gaf mede uitvoering aan projecten uit de eerste tranche (o.a. RegMed XB), was betrokken bij twaalf aanvragen in de tweede tranche (waarvan zeven goedgekeurd in 2022) en bereidde zich voor op zo’n zeven aanvragen in de derde ronde. Op provinciaal niveau ondersteunden we de ontwikkeling en/of uitvoering van een aantal innovatiecoalities van PNB zoals waterstof, solar, medtech en kernernergie.

Het Venture Building Framework is gelanceerd in samenwerking met Braventure en BSF, een fundament voor zowel programmatische als individuele ondersteuning van bedrijven. De Brabantse partners, zoals The Gate en B’Wise, gebruiken het levensfasen-model bij start-up-ondersteuning. Er staat intussen een stabiele groep van business developers met heldere rolverdeling, die we vanuit de BOM coördineren en trainen.

Met de lancering van ‘Game, Set en Match’ en het Start-up Readiness Program Data/AI, hebben we onze dienstverlening voor levensfase 1 compleet gemaakt. Ook ontwikkelden we een nieuw programma: de teamscan. Landelijk zochten we de samenwerking; de ROM's in Nederland voerden twee edities van het Investor Readiness Program uit en dienden gezamenlijk een One Single Hub aanvraag in voor verdere uitrol en professionalisering van onze methodiek voor start-up-ondersteuning.

Investeren
In 2022 hebben we onze investeringsportefeuille nauwer verbonden met impactrapportage. Een inventarisatie van de portefeuille laat zien dat bijna 90% van de investeringen bijdraagt aan onze thema’s. Dit ligt fors hoger dan de 75% die we in het Jaarplan 2022 hadden opgenomen. We meten niet alleen achteraf, maar sturen ook via de aandeelhoudersrelatie actief op het vergroten van impact op SDG’s.

We signaleren de behoefte aan extra financiële middelen en jagen aan en door fondsen te initiëren en zelf mee te investeren. Zo speelden we een significante rol in de oprichting van DeepTech XL Fund I; een unieke samenwerking tussen de techsector en impactinvesteerders in Brabant. Het fonds streeft naar een omvang van minimaal € 100 miljoen en kent, naast BOM, partners als Invest-NL, ASML, Philips, TNO en PME Pensioenfonds. Het fonds voorziet in vroege fase risicodragend kapitaal voor deeptech-ondernemingen. Dit is van essentieel belang voor Brabant, Nederland en Europa met het oog op doorontwikkeling en behoud van cruciale technologie.

Internationaliseren
Bij onze internationale acquisitie kijken we steeds gerichter naar de waarde die buitenlandse bedrijven kunnen toevoegen aan het Brabantse ecosysteem. We hebben een afwegingskader gemaakt; de waardematrix. De waardematrix maakt onderscheid in het type activiteit dat een bedrijf hier wil opzetten (van logistiek tot R&D) en het type industrie waarin het bedrijf actief is. Dit helpt bepalen welke bedrijven de hoogste waarde zullen toevoegen aan het ecosysteem en wanneer we ons dus vanuit BOM optimaal inzetten om een landing te realiseren. Dit geeft invulling aan de nieuwe ‘volume to value’ strategie.

Vanuit het Trade & Innovate NL netwerk biedt BOM maatwerkbegeleiding aan Brabantse bedrijven met een internationaliseringsbehoefte. De meerwaarde van deze begeleiding is evident en daarom is er voor BOM veel aan gelegen om hierin continuïteit aan te brengen voor de lange termijn. Hiervoor hebben succesvolle gesprekken plaatsgevonden met de stakeholders van TINL, waaronder EZK en BuZa. Naast de al bestaande prioritaire regio’s heeft BOM in 2022 kennis en netwerken opgebouwd in Frankrijk, Singapore en Maleisië.