Jaarverslag 2022

(17) Financiële vaste activa

De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:

Lees verder
Jaarverslag 2022

(18) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder
Jaarverslag 2022

(19) Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bestaat uit 73.250 aandelen met een nominale waarde van € 0,01.

Lees verder
Jaarverslag 2022

(20) Agioreserve

De inbreng van de aandelen van BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Business Development & Foreign Investments B.V. in 2013, alsmede BOM Capital I (aandeel provincie Noord-Brabant) in BOM Holding B.V. is als een agiostorting aangemerkt.

Lees verder
Jaarverslag 2022

(22) Langlopende schulden

In 2022 is het verloop als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2022

(23) Kortlopende schulden

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

Lees verder