Toevoegen aan mijn verslag

Overige gegevens

Aan het bestuur, de aandeelhouder en de Raad van Commissarissen van Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Holding B.V.