De BOM werkt samen met partners aan de duurzame versterking van de Brabantse economie. Hoewel de BOM ervoor heeft gekozen om geen aparte maatschappelijke strategie op te stellen, staat het realiseren van maatschappelijke impact centraal in onze missie. Daarom hebben we in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag een overzicht van de realisatie 2017 uitgewerkt naar onze belangrijkste impactcategorieën.

In dit hoofdstuk beschrijven we kort hoe wij via directe en indirecte sturing streven naar optimalisatie van onze maatschappelijke impact. Dat doen we in de verschillende hoedanigheden zoals die van opdrachtgever, opdrachtnemer, investeerder en samenwerkingspartner (indirect) en in onze rol als gebruiker van goederen en diensten en als werkgever (direct). Tot besluit gaan we in op de gehanteerde rapportagegrondslagen, reikwijdte en controle.