2020

2019

 

   

Saldo per 1 januari

2.261.297

2.237.100

Resultaat boekjaar

-2.433.286

24.197

Mutaties boekjaar

315.664

-

Stand per 31 december

143.675

2.261.297