Binnen de kaders van het meerjarenplan 2021-2024 stellen we - samen met beide opdrachtgevers – jaarlijks de ambities, doelstellingen en KPI’s vast. Tijdens het kalenderjaar monitoren we elk kwartaal de voortgang van de KPI’s en de materiële onderwerpen. Dat doen we zowel intern als extern met de toezichthouder en onze opdrachtgevers. We beoordelen hoe de financiële en niet-financiële resultaten zich (kwantitatief en kwalitatief) ontwikkelen, of er aanvullende maatregelen nodig zijn en wat we kunnen leren. Op basis van die inzichten sturen we gedurende een kalenderjaar bij of bereiden beleidsaanpassingen voor de toekomst voor.

In onze besturingsfilosofie dragen alle businessteams een gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten op de verschillende materiële onderwerpen. Het managementteam kent een collectieve verantwoordelijkheid en speelt hierin een coördinerende rol.