De coronacrisis heeft een enorme impact op Brabantse bedrijven die internationaal (willen) ondernemen. In het begin van de crisis werden bedrijven vooral geconfronteerd met vertragingen en onzekerheden in de toeleveranciersketen. Bovendien stonden producerende bedrijven voor uitdagingen om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen produceren. In het verloop van de crisis maakten reisbeperkingen het moeilijk om contact te houden met bestaande klanten en nieuwe business te ontwikkelen.

Om bedrijven te ondersteunen bij het behoud van hun internationale business, lanceerden we in het voorjaar samen met onze Trade & Innovate NL (TINL) partners het Corona International Rebuild Program. In drie edities hebben wij landelijk 17 bedrijven via dit programma ondersteund. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat één bedrijf afscheid nam van een buitenlandse markt, terwijl een andere deelnemer juist een nieuw verdienmodel ontwikkelde om beter op internationale kansen te kunnen inspelen.

Ondanks corona blijft de interesse van Brabantse bedrijven in internationalisering onverminderd groot. Daarbij zien wij dat door de intercontinentale reisbeperkingen de aandacht voor Europa is toegenomen.

Toen corona kwam, viel een groot deel van onze markt opeens weg. Door het Corona International Rebuild Program zijn we opnieuw gaan kijken naar wat de klant eigenlijk wil. Wij hebben ons product – loopbruggen voor grote events zoals de Nijmeegse Vierdaagse – aangepast en boren daarmee een nieuwe markt in Duitsland aan met veel meer mogelijkheden voor de toekomst. Wat dat betreft lijkt het erop dat deze crisis voor ons misschien nog wel eens een heel positief verhaal gaat worden.

Frank de Groof, oprichter EventBridge

In het voorjaar hebben we meerdere webinars gehouden om informatie te delen over de actuele ontwikkelingen en de extra regelgeving en restricties in onze strategische markten: Duitsland, China en de VS. Naarmate het jaar vorderde, richtten we ons steeds meer op new business development en innovatiesamenwerking. Zo organiseerden we grote digitale missies met matchmaking naar Israël en China. Ook in Duitsland hebben we, met name in Baden-Württemberg, voor en tijdens de coronacrisis diverse fysieke en digitale activiteiten georganiseerd.

De eerste stap op de Chinese markt is gezet!

Jos Vlemminx, salesmanager VDL Agrotech en deelnemer aan de digitale missie naar China

Vooruitzichten: bedrijven voorbereiden op internationalisering

In 2020 zochten wij meer dan voorheen 1-op-1 contact met bedrijven die internationaal (willen) ondernemen. Veel bedrijven met internationale ambities geven aan dat ze behoefte hebben aan ondersteuning, training en voorlichting, zodat ze betere keuzes kunnen maken en minder tijd en geld verliezen. In 2021 ontwikkelen we samen met onze TINL-partners een International Readiness Program, dat voortbouwt op het tijdelijke Corona International Rebuild Program. Via dit nieuwe programma willen we in 2021 landelijk 20 bedrijven begeleiden, zodat zij beter voorbereid de stap naar het buitenland kunnen maken.