BOM Holding B.V. is een besloten vennootschap waarvan de provincie Noord-Brabant 100% van de aandelen houdt. Binnen de groepsstructuur heeft het ministerie van Economische Zaken & Klimaat in twee dochtervennootschappen (BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en BOM Capital I B.V.) een minderheidsbelang van 49,9%.

De activiteiten van de BOM zijn ondergebracht in werkmaatschappijen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van BOM Holding B.V. vallen. Alle dochterondernemingen hebben een specifieke taak en zijn gericht op het leveren van kennis en innovatieondersteuning of het verstrekken van risicodragend kapitaal. In 2020 is de groepsstructuur van de BOM uitgebreid met BOM COL Brabant B.V., dat zorg draagt voor de uitvoering van de Corona-Overbruggingslening (COL).

De BOM richt zich als uitvoeringsorganisatie primair op ondernemingen (BOM Brabant Ventures) en projecten (BOM Renewable Energy) in de private sector in Brabant. Met BOM Foreign Investments en BOM International Trade zijn wij ook internationaal actief. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen (triple helix) en lokale partners werkt BOM Ecosystems Development aan de ontwikkeling en versterking van de economische ecosystemen waarin (buitenlandse) ondernemingen en projecten optimaal kunnen groeien.

De BOM onderhoudt binnen de triple helix nauwe contacten met lokale partners als de Provincie Noord-Brabant, gemeenten, REWIN, Brainport, Midpoint Brabant, Agrifood Capital, Tilburg University, TU/e en Braventure. Op landelijk vlak wordt onder meer intensief samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Techleap.nl en Invest-NL. Internationaal is er veel contact met buitenlandse bedrijven, Nederlandse ambassades en consulaten, de Chinese provincie Jiangsu en het automotive cluster in Baden-Württemberg.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg en we hebben een lokale vertegenwoordiging van twee personen in Nanjing (Jiangsu, China).

Bijlage 3 bevat een overzicht van de juridische structuur.

Financiering

Voor de financiering van onze activiteiten ontvangt de BOM een jaarlijkse subsidiebijdrage van de provincie Noord-Brabant en van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat,  ter dekking van de exploitatiekosten. Daarnaast hebben onze opdrachtgevers risicodragend kapitaal ter beschikking gesteld voor de door ons beheerde investeringsfondsen. De BOM dekt de kosten voor het beheer van deze fondsen uit het fondsvermogen dan wel de fondsresultaten.