De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) staat voor een toekomstbestendige Brabantse economie. Dat doen we door te ontwikkelen, te investeren en te internationaliseren. Samen met Brabantse ondernemers en ondernemende Brabanders werken we aan duurzame voedselsystemen, vitale zorgsystemen, klimaatbestendige energieoplossingen en de ontwikkeling van kansrijke sleuteltechnologieën.