De BOM wil een organisatie zijn waar productiviteit en vitaliteit van medewerkers hand in hand gaan. Om hieraan bij te dragen, beginnen we in 2021 met de uitvoering van ons meerjarige programma voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Bij de ontwikkeling van dit programma hebben we ons laten inspireren door de uitkomsten van ons recente medewerkersonderzoek.

Medewerkersonderzoek

Uit het onderzoek, dat eind 2020 plaatsvond, blijkt dat medewerkers zich ondanks corona nog steeds op hun plek voelen bij de BOM. Verreweg de meeste medewerkers zijn positief over thuiswerken en willen dat ook na de crisis (deels) blijven doen. Tegelijkertijd geeft 42% van de medewerkers aan dat de werkdruk is toegenomen.

Programma voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Iedere medewerker gaat dagelijks met energie aan het werk én weer naar huis. Dat is de ambitie van ons meerjarige programma voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Het programma onderscheidt drie aandachtsgebieden: we willen dat medewerkers bij de BOM het beste uit zichzelf kunnen halen, plezier hebben in hun werk en zich fit voelen.

Hier werken we op verschillende manieren aan. Zo moet het mobiliteitsplan ervoor zorgen dat meer medewerkers lopend of fietsend naar hun werk komen. Daarnaast willen we ook na de crisis thuiswerken faciliteren, zodat medewerkers de vrijheid voelen om zelf te bepalen waar ze het beste hun werk kunnen doen. Door corona kwamen vorig jaar veel trainingen en ontwikkelingstrajecten stil te liggen. In 2021 hebben we daarom bijzondere aandacht voor talentontwikkeling en doorgroeimogelijkheden binnen de BOM, zodat we getalenteerde medewerkers langer aan de organisatie kunnen binden.

Verzuim

Het verzuim liep in 2020 op tot 3.1%. Dit had vooral te maken met langdurig verzuim. Met ons programma voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid willen we het verzuim zo snel mogelijk terugdringen tot onder de 2%.

Diversiteit

Diversiteit en inclusiviteit zijn de komende vier jaar belangrijke speerpunten voor de BOM. We willen de BOM verjongen, meer vrouwen aannemen en meer kansen bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In 2021 ontwikkelen we een visie om invulling te geven aan deze ambities.