Onze stakeholders zijn partijen die betrokken zijn in ons proces van waardecreatie en die een belang hebben bij onze dienstverlening. Het bestuur, het management en de medewerkers van de BOM staan dagelijks in contact met deze stakeholders. 

Dat gebeurt op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Het bestuur is vooral direct betrokken bij de stakeholdergroepen 'medewerkers', 'triple helix partners', 'lokale overheden' en 'aandeelhouders/subsidiënten'. De dialoog met onze stakeholders levert belangrijke input voor het aanscherpen van ons beleid en onze strategie.

De tabel in bijlage 2 geeft inzicht in de vorm, doelstellingen en resultaten van de dialogen met onze belangrijkste stakeholdergroepen.

Klachtenregeling

Voor eventuele klachten over ons functioneren of voor externe meldingen van misstanden, corruptie of fraude beschikt de BOM over een klachtenregeling. De behandeling van klachten of externe meldingen is een verantwoordelijkheid van de directie. In 2020 ontvingen we drie externe klachten of meldingen, die alle gerelateerd waren aan de uitvoering van de COL.